Wtorek, 27.10.2020

Informator prawno-podatkowy

Czy można zmienić w ciągu roku zasady korzystania z 2 dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14

Autor: Ewa Łukasik
Aktualizacja: 2020-09-23 07:04

Pracownik naszej firmy złożył w styczniu 2020 r. wniosek o udzielenie dnia wolnego z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14, w którym zadeklarował też sposób wykorzystania tego uprawnienia w formie dni, a nie godzin. Mimo to w sierpniu 2020 r. złożył kolejny wniosek, w którym wystąpił o udzielenie zwolnienia z tego tytułu w wymiarze 4 godzin. Natomiast inny pracownik złożył oświadczenie o braku zamiaru korzystania z dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14, ponieważ korzysta z nich żona. Jednak w lipcu 2020 r. oświadczył, że zmienia dotychczasową deklarację, gdyż żona została zwolniona z pracy, i teraz wystąpił z wnioskiem o udzielenie 1 dnia wolnego z tego tytułu. Czy pracownicy mogą zmienić w trakcie roku sposób wykorzystania wolnego na opiekę nad dzieckiem do lat 14, np. z „dziennego” na „godzinowy”, albo w ogóle zdecydować się na korzystanie z tych dni pomimo wcześniejszej rezygnacji?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Kto ponosi odpowiedzialność za błąd w ewidencji VAT prowadzonej przez biuro rachunkowe

2020-10-26

Od 1 października 2020 r. za każdy błąd w ewidencji (pliku JPK_VAT) grozi kara. Wprowadzono też dodatkowe sankcje karnoskarbowe za uchybienia związane z ewidencją dla celów VAT. Ponieważ w wielu przypadkach podatnicy powierzają prowadzenie ewidencji i wysyłkę JPK_VAT biurom rachunkowym, należy przypomnieć, kto poniesie odpowiedzialność, jeżeli błąd zostanie popełniony przez biuro.

...»

Wszystkie tematy ...»