Wtorek, 24.11.2020

Informator prawno-podatkowy

Czy można zmienić w ciągu roku zasady korzystania z 2 dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14

Autor: Ewa Łukasik
Aktualizacja: 2020-09-23 07:04

Pracownik naszej firmy złożył w styczniu 2020 r. wniosek o udzielenie dnia wolnego z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14, w którym zadeklarował też sposób wykorzystania tego uprawnienia w formie dni, a nie godzin. Mimo to w sierpniu 2020 r. złożył kolejny wniosek, w którym wystąpił o udzielenie zwolnienia z tego tytułu w wymiarze 4 godzin. Natomiast inny pracownik złożył oświadczenie o braku zamiaru korzystania z dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14, ponieważ korzysta z nich żona. Jednak w lipcu 2020 r. oświadczył, że zmienia dotychczasową deklarację, gdyż żona została zwolniona z pracy, i teraz wystąpił z wnioskiem o udzielenie 1 dnia wolnego z tego tytułu. Czy pracownicy mogą zmienić w trakcie roku sposób wykorzystania wolnego na opiekę nad dzieckiem do lat 14, np. z „dziennego” na „godzinowy”, albo w ogóle zdecydować się na korzystanie z tych dni pomimo wcześniejszej rezygnacji?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jak krok po kroku przeprowadzić rozwiązanie spółek wpisanych do KRS

2020-11-23

Jak przeprowadzić i zgłosić zakończenie działalności spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)? Co trzeba zrobić przed złożeniem wniosku do KRS? Jakie są opłaty i jakie obowiązki ma spółka wobec ZUS czy urzędu skarbowego?

...»

Wszystkie tematy ...»