Niedziela, 17.01.2021

Informator prawno-podatkowy

Czy odprawa z tytułu zwolnień grupowych podlega ochronie przed potrąceniem tak jak wynagrodzenie za pracę

Autor: Joanna Skrobisz
Aktualizacja: 2020-11-25 06:51

Pracownik ma otrzymać odprawę z tytułu zwolnienia grupowego. Jego wynagrodzenie podlega zajęciu komorniczemu. Czy w tej sytuacji odprawa ta może zostać w całości zajęta na poczet
długów?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Kontrola pracowników pracujących zdalnie – jakie możliwości ma pracodawca

2021-01-11

Uprawnienia kontrolne pracodawcy w zakresie pracy zdalnej nie zostały uregulowane przepisami ustawy o COVID-19. Z tego względu określanie porządku i organizacji pracy, kierownictwa i nadzoru odnośnie do wykonywania pracy oraz rozliczania jej efektów może się odbywać na zasadach ogólnych oraz na podstawie regulacji wewnątrzzakładowych. Także obowiązek zadbania o bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz odpowiedzialność pracodawcy za respektowanie tych warunków przez osoby zatrudnione zdalnie wymaga zastosowania istniejących już mechanizmów kontroli pracownika, a także uregulowania ich przez pracodawcę we własnym zakresie.

...»

Wszystkie tematy ...»