Poniedziałek, 17.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Czy emeryci i renciści mogą korzystać z zfśs mimo braku zwiększeń odpisu

Autor: Izabela Motowilczuk
Aktualizacja: 2021-06-08 06:22

Nasza jednostka nie nalicza odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na emerytów i rencistów. Czy w związku z tym mają oni prawo do korzystania ze świadczeń z tego funduszu czy też nie?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Od 13 lutego 2023 r. przemieszczenia wewnątrz UE wyrobów akcyzowych na podstawie dokumentu e-SAD

2022-01-17

Od 13 lutego 2023 r. uproszczony dokument towarzyszący (UDT) zostanie zastąpiony przez elektroniczny uproszczony dokument administracyjny (e-SAD). Natomiast od 2022 r. obowiązuje tylko nowa wersja UDT. Zmiany w zakresie elektronizacji procedur stosowanych do wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji wprowadziła nowelizacja z 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

...»

Wszystkie tematy ...»