Sobota, 27.11.2021

Informator prawno-podatkowy

Jak odmowa przyjęcia przez pracownika nowych warunków zatrudnienia wpływa na prawo do odprawy ekonomicznej

Autor: Ewa Łukasik
Aktualizacja: 2021-10-07 06:59

Prowadzimy działalność produkcyjną w 4 oddziałach w Polsce. W każdym z nich pracuje na pełny etat ok. 50 pracowników produkcji i 3 pracowników administracyjnych w wymiarze po pół etatu każdy. Od września 2021 r. planujemy likwidację jednego z oddziałów, a pracujących tam pracowników chcemy przenieść do innego oddziału oddalonego o ok. 60 km. Zaproponowaliśmy każdemu z pracowników likwidowanego oddziału dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% płacy zasadniczej, który ma być rekompensatą za czas poświęcony na dojazd (oszacowaliśmy, że zajmie on ok. 1 godziny w jedną stronę), oraz zapewniliśmy autokar, który będzie dowoził pracowników z ustalonych z nimi przystanków do nowego miejsca pracy. Większość pracowników podjęła decyzję o zmianie miejsca świadczenia pracy i podpisała stosowne porozumienia. Jednak 3 osoby z produkcji i 1 osoba z administracji nie zdecydowały się na przeniesienie do innego oddziału. Poinformowały pracodawcę, że jeżeli otrzymają wypowiedzenia zmieniające, nie przyjmą nowych warunków pracy i ich zatrudnienie zostanie zakończone. W ocenie tych pracowników będzie to rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. W wyniku likwidacji oddziału pracownik administracyjny znacznie zwiększyłby czas poświęcany na dojazdy do pracy w proporcji do wymiaru czasu pracy, w jakim pracuje. Ponadto w jego przypadku tak długie dojazdy są niemożliwe z uwagi na opiekę nad obłożnie chorym członkiem rodziny, który nie może zostać w domu sam dłużej niż przez 5 godzin. Czy nieprzyjęcie nowych warunków pracy przez pracowników produkcji spowoduje rozwiązanie umów o pracę z przyczyn leżących po ich stronie czy po stronie pracodawcy? Czy można inaczej ocenić i potraktować grupę pracowników produkcji i pracownika administracyjnego i uznać, że w przypadku pierwszej grupy umowa rozwiąże się z przyczyn dotyczących pracownika, a w przypadku pracownika administracyjnego - z przyczyn dotyczących pracodawcy? Mamy wątpliwości, czy powinniśmy wypłacić pracownikom odprawy pieniężne z ustawy o zwolnieniach grupowych.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jak w 2022 r. będziemy wystawiać faktury

2021-11-22

W 2022 r. podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

...»

Wszystkie tematy ...»