Wtorek, 25.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Kontrola czasu pracy telepracowników i pracowników świadczących pracę zdalną

Autor: Ewa Łukasik
Aktualizacja: 2022-01-07 06:48

Zarówno w przypadku pracy zdalnej, jak i telepracy pracownik może potwierdzać obecność w pracy w sposób uzgodniony z pracodawcą - np. e-mailem lub przez zalogowanie w systemie informatycznym. Kwestie związane ze sposobem monitorowania wykorzystania przez pracownika czasu pracy pracodawca może określić w regulaminie pracy zdalnej. W przypadku telepracownika sposób i formę kontroli wykonywania pracy strony mogą określić w odrębnej umowie.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Kiedy faktura może zostać uznana za pustą i jakie są tego konsekwencje

2022-01-24

Wystawienie faktury, w której wykaże się kwotę podatku, oznacza obowiązek jej zapłaty, nawet gdyby faktura nie dokumentowała faktycznej transakcji. Jest to sankcja, która zabezpiecza interesy fiskalne państwa przed ewentualnym odliczeniem VAT z takiej faktury przez nabywcę. W większości przypadków z pustymi fakturami mamy do czynienia podczas prób wyłudzenia VAT. Puste faktury to problem także uczciwych podatników, gdy np. faktura zostanie wystawiona przed terminem lub w wyniku pomyłki. Skutki mogą dotknąć zarówno sprzedawcę, jak i nabywcę.

...»

Wszystkie tematy ...»