Wtorek, 25.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Trwała utrata zdolności do wykonywania pracy przez pracownika – obowiązki pracodawcy

Autor: Marek Rotkiewicz
Aktualizacja: 2022-01-11 07:10

Trwała utrata zdolności wykonywania dotychczasowej pracy na skutek pogorszenia się stanu zdrowia pracownika powoduje brak możliwości zatrudnienia go przy jej wykonywaniu, nawet chwilowego. Gdy utrata tej zdolności nastąpiła w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, pracodawca musi przenieść pracownika do innej pracy. W pozostałych przypadkach nie ma takiego obowiązku, a niemożność świadczenia dotychczasowej pracy przez pracownika może uzasadniać wypowiedzenie umowy.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Kiedy faktura może zostać uznana za pustą i jakie są tego konsekwencje

2022-01-24

Wystawienie faktury, w której wykaże się kwotę podatku, oznacza obowiązek jej zapłaty, nawet gdyby faktura nie dokumentowała faktycznej transakcji. Jest to sankcja, która zabezpiecza interesy fiskalne państwa przed ewentualnym odliczeniem VAT z takiej faktury przez nabywcę. W większości przypadków z pustymi fakturami mamy do czynienia podczas prób wyłudzenia VAT. Puste faktury to problem także uczciwych podatników, gdy np. faktura zostanie wystawiona przed terminem lub w wyniku pomyłki. Skutki mogą dotknąć zarówno sprzedawcę, jak i nabywcę.

...»

Wszystkie tematy ...»