Poniedziałek, 19.02.2018

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo w firmie

Prawo w firmie w IPP24

Nowe artykuły

 • Co zrobić z CV po zakończeniu rekrutacji

  2018.01.16

  W naszej firmie często prowadzimy rekrutacje pracowników. Po ich zakończeniu zostają nam CV osób biorących udział w rekrutacji. Czy powinniśmy zniszczyć nadesłane CV, czy istnieje możliwość wykorzystania otrzymanych aplikacji w innych tego typu procesach?

  ...»

 • Czy można umownie zastrzec zwrot towaru tylko w stanie nienaruszonym

  2017.10.20

  Prowadzimy sklep internetowy. Otrzymujemy sporo zwrotów od klientów. Część towarów po nieuzasadnionym zwrocie praktycznie nie nadaje się do sprzedaży, bo nosi ślady użycia. Dlatego wprowadziliśmy zapis, że:

  Sklep przyjmuje zwroty towaru w stanie kompletnym i nienaruszonym (bez śladów korzystania z niego). Zwrócony towar powinien być w nieuszkodzonym fabrycznym opakowaniu.

  Część z klientów podnosi jednak, że taki zapis narusza ich prawa. Czy mają rację?

  ...»

 • Jak postąpić w przypadku, gdy zapachy z sąsiedniej nieruchomości utrudniają prowadzenie działalności

  2017.09.04

  Prowadzimy obiekt o charakterze sanatoryjnym, większość naszych kuracjuszy to osoby cierpiące na choroby układu oddechowego. Nasza działka przylega z jednej strony do lasu. Działkę z drugiej strony naszego sanatorium kupiła firma, która zajmuje się produkcją kadłubów łodzi regatowych. Wiemy, że podczas produkcji kadłubów łodzi poliestrowych będzie ulatniał się charakterystyczny zapach kleju i żywic. Utrzymywanie się tego zapachu oznacza dla nas koniec działalności. Czy możemy zablokować budowę tego zakładu produkcyjnego?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Zmiany własnościowe w spółce z o.o. a prawo do dywidendy

  2017.08.11

  W grudniu 2016 r. udziałowiec spółki z o.o. sprzedał swoje udziały w spółce. Czy za 2016 r. należy mu się dywidenda?

  ...»

 • Jakie firmy mają obowiązek stosować procedury przeciw praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

  2017.07.28

  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu kojarzy się zwykle z działaniami służb specjalnych zwalczających te zjawiska. W praktyce jednak w systemie tym uczestniczy wiele podmiotów, w tym przedsiębiorcy.

  ...»

 • Jaka jest procedura składania deklaracji INTRASTAT

  2017.07.25

  Nasza firma rozszerzyła działalność usługową o handel samochodami ciężarowymi, które sprowadzamy głównie z Niemiec i Holandii. Czy związku z tym mamy obowiązek składania deklaracji INTRASTAT? Jaka jest procedura ich składania? Kiedy firma musi je składać?

  ...»

 • Dopłata do kapitału w spółce z o.o.

  2017.07.14

  Jedną z form dofinansowania spółki kapitałowej są dopłaty wspólników. Dopłaty mogą być przeznaczone na pokrycie straty finansowej, a także na bieżącą lub inwestycyjną działalność firmy. Przepisy nie określają celu dopłat. Dopłaty nie podwyższają kapitału zakładowego.

  ...»

 • Kto powinien upoważnić pracowników biura rachunkowego do przetwarzania danych osobowych powierzonych przez klienta

  2017.05.22

  Nasze biuro rachunkowe zawarło umowę na prowadzenie akt osobowych i naliczanie wynagrodzeń dla pracowników klienta. Czy możemy sami upoważniać naszych pracowników do przetwarzania przekazanych nam danych osobowych? Czy pracownika pracującego z domu możemy upoważnić za pośrednictwem e-maila?

  ...»

 • Mniej formalności przy wycince drzew i krzewów

  2017.02.20

  Od 1 stycznia 2017 r. uległa zwiększeniu liczba przypadków, w których przedsiębiorcy mogą usuwać drzewa i krzewy bez zezwolenia. Z kolei prywatni właściciele nieruchomości mogą już co do zasady bez zezwoleń usunąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach. Takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. W opracowaniu przedstawiamy, jak zmieniły się przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów dla przedsiębiorców i właścicieli prywatnych posesji.

  ...»

 • Rachunek bankowy w obrocie gospodarczym – zasady prowadzenia, rozliczania, zamykania

  2017.02.14

  W obrocie podatkowym i gospodarczym każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników, rozliczający się podatkowo, a także rozliczający się z innym przedsiębiorcą (których wzajemne obroty przekraczają wartości wskazane przez ustawodawcę), musi posiadać firmowy rachunek bankowy.

  ...»

 • Egzekucja z rachunku bankowego środków pochodzących z budżetu UE

  2016.11.24

  Osoby prowadzące działalność gospodarczą (w tym m.in. rolnicy prowadzący działalność rolniczą) korzystają z różnych form pomocy finansowanej ze środków publicznych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz z krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie różnego rodzaju inwestycji/projektów. Środki te niewątpliwie stanowią pomoc finansową (często celową) stymulującą rozwój gospodarczy i mającą wpływ na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W praktyce pojawiają się jednak wątpliwości, czy takie środki finansowe podlegają zajęciu egzekucyjnemu i czy można prowadzić skutecznie egzekucję z rachunku bankowego, na który docelowo takie środki zostały już przelane/przekazane.

  ...»

 • Czy należy różnicować wartość paczek dla dzieci pracowników

  2016.11.23

  Z okazji mikołajek dzieciom naszych pracowników będziemy rozdawać paczki sfinansowane z zfśs. Chcielibyśmy, aby wszystkie dzieci otrzymały takie same paczki. Czy jest to możliwe? Czy raczej paczki powinny być zróżnicowane wartościowo?

  ...»

 • Jakie kroki podjąć przed śmiercią małżonka będącego wspólnikiem w małżeńskiej spółce cywilnej

  2016.09.19

  Razem z mężem jesteśmy wspólnikami w spółce cywilnej. Zatrudniamy 2 pracowników. Mamy podpisane umowy. Mąż poważnie zachorował. Czy w przypadku zgonu męża będę mogła nadal prowadzić działalność? Czy trzeba będzie przeprowadzić postępowanie spadkowe, a wcześniej zamknąć działalność? Czy istnieje możliwość, żeby teraz za życia męża załatwić tę sprawę, aby bez przeszkód prowadzić później działalność?

  ...»

Tematy tygodnia

Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2018 r.

2018-02-19

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę. Oznacza to wzrost kwoty wolnej od potrąceń w przypadku egzekucji komorniczych i administracyjnych obejmujących wynagrodzenie pracownicze. Od tej daty obowiązują też wyższe kwoty zmniejszające podatek, uzależnione od wysokości rocznej podstawy opodatkowania i zasadniczo bez wpływu na bieżące rozliczanie wynagrodzenia. Zatem przy ustalaniu wysokości kwoty wolnej od potrąceń pracodawcy nadal stosują kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 46,33 zł miesięcznie (556,02 zł rocznie), jeżeli pracownik ma do niej prawo.

...»

Wszystkie tematy ...»