Niedziela, 22.04.2018

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo w firmie

Prawo w firmie w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Co zrobić z CV po zakończeniu rekrutacji

  2018.01.16

  W naszej firmie często prowadzimy rekrutacje pracowników. Po ich zakończeniu zostają nam CV osób biorących udział w rekrutacji. Czy powinniśmy zniszczyć nadesłane CV, czy istnieje możliwość wykorzystania otrzymanych aplikacji w innych tego typu procesach?

  ...»

 • Czy można umownie zastrzec zwrot towaru tylko w stanie nienaruszonym

  2017.10.20

  Prowadzimy sklep internetowy. Otrzymujemy sporo zwrotów od klientów. Część towarów po nieuzasadnionym zwrocie praktycznie nie nadaje się do sprzedaży, bo nosi ślady użycia. Dlatego wprowadziliśmy zapis, że:

  Sklep przyjmuje zwroty towaru w stanie kompletnym i nienaruszonym (bez śladów korzystania z niego). Zwrócony towar powinien być w nieuszkodzonym fabrycznym opakowaniu.

  Część z klientów podnosi jednak, że taki zapis narusza ich prawa. Czy mają rację?

  ...»

 • Jak postąpić w przypadku, gdy zapachy z sąsiedniej nieruchomości utrudniają prowadzenie działalności

  2017.09.04

  Prowadzimy obiekt o charakterze sanatoryjnym, większość naszych kuracjuszy to osoby cierpiące na choroby układu oddechowego. Nasza działka przylega z jednej strony do lasu. Działkę z drugiej strony naszego sanatorium kupiła firma, która zajmuje się produkcją kadłubów łodzi regatowych. Wiemy, że podczas produkcji kadłubów łodzi poliestrowych będzie ulatniał się charakterystyczny zapach kleju i żywic. Utrzymywanie się tego zapachu oznacza dla nas koniec działalności. Czy możemy zablokować budowę tego zakładu produkcyjnego?

  ...»

 • Zmiany własnościowe w spółce z o.o. a prawo do dywidendy

  2017.08.11

  W grudniu 2016 r. udziałowiec spółki z o.o. sprzedał swoje udziały w spółce. Czy za 2016 r. należy mu się dywidenda?

  ...»

 • Jakie firmy mają obowiązek stosować procedury przeciw praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

  2017.07.28

  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu kojarzy się zwykle z działaniami służb specjalnych zwalczających te zjawiska. W praktyce jednak w systemie tym uczestniczy wiele podmiotów, w tym przedsiębiorcy.

  ...»

 • Jaka jest procedura składania deklaracji INTRASTAT

  2017.07.25

  Nasza firma rozszerzyła działalność usługową o handel samochodami ciężarowymi, które sprowadzamy głównie z Niemiec i Holandii. Czy związku z tym mamy obowiązek składania deklaracji INTRASTAT? Jaka jest procedura ich składania? Kiedy firma musi je składać?

  ...»

 • Dopłata do kapitału w spółce z o.o.

  2017.07.14

  Jedną z form dofinansowania spółki kapitałowej są dopłaty wspólników. Dopłaty mogą być przeznaczone na pokrycie straty finansowej, a także na bieżącą lub inwestycyjną działalność firmy. Przepisy nie określają celu dopłat. Dopłaty nie podwyższają kapitału zakładowego.

  ...»

 • Kto powinien upoważnić pracowników biura rachunkowego do przetwarzania danych osobowych powierzonych przez klienta

  2017.05.22

  Nasze biuro rachunkowe zawarło umowę na prowadzenie akt osobowych i naliczanie wynagrodzeń dla pracowników klienta. Czy możemy sami upoważniać naszych pracowników do przetwarzania przekazanych nam danych osobowych? Czy pracownika pracującego z domu możemy upoważnić za pośrednictwem e-maila?

  ...»

 • Mniej formalności przy wycince drzew i krzewów

  2017.02.20

  Od 1 stycznia 2017 r. uległa zwiększeniu liczba przypadków, w których przedsiębiorcy mogą usuwać drzewa i krzewy bez zezwolenia. Z kolei prywatni właściciele nieruchomości mogą już co do zasady bez zezwoleń usunąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach. Takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. W opracowaniu przedstawiamy, jak zmieniły się przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów dla przedsiębiorców i właścicieli prywatnych posesji.

  ...»

 • Rachunek bankowy w obrocie gospodarczym – zasady prowadzenia, rozliczania, zamykania

  2017.02.14

  W obrocie podatkowym i gospodarczym każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników, rozliczający się podatkowo, a także rozliczający się z innym przedsiębiorcą (których wzajemne obroty przekraczają wartości wskazane przez ustawodawcę), musi posiadać firmowy rachunek bankowy.

  ...»

Tematy tygodnia

Jak dokumentować i korygować usługi zwolnione z VAT

2018-04-16

Obowiązek udokumentowania fakturą świadczenia usług zwolnionych z VAT powstaje dopiero wtedy, gdy zażąda tego nabywca usługi. Brak obowiązku wystawienia faktury nie wyklucza jednak prawa do jej wystawienia. Faktury dokumentujące świadczenie usług zwolnionych zawierają mniejszy zakres danych niż „zwykłe” faktury. Faktury te, tak jak inne, mogą być korygowane z różnych przyczyn, np. z powodu błędu w cenie czy przyznania rabatu potransakcyjnego. Przyczyny te wyznaczają moment uwzględnienia korekty podstawy opodatkowania w deklaracji VAT.

...»

Wszystkie tematy ...»