Wtorek, 19.09.2017

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo w firmie

Prawo w firmie w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Jaka jest procedura składania deklaracji INTRASTAT

  2017.07.25

  Nasza firma rozszerzyła działalność usługową o handel samochodami ciężarowymi, które sprowadzamy głównie z Niemiec i Holandii. Czy związku z tym mamy obowiązek składania deklaracji INTRASTAT? Jaka jest procedura ich składania? Kiedy firma musi je składać?

  ...»

 • Dopłata do kapitału w spółce z o.o.

  2017.07.14

  Jedną z form dofinansowania spółki kapitałowej są dopłaty wspólników. Dopłaty mogą być przeznaczone na pokrycie straty finansowej, a także na bieżącą lub inwestycyjną działalność firmy. Przepisy nie określają celu dopłat. Dopłaty nie podwyższają kapitału zakładowego.

  ...»

 • Kto powinien upoważnić pracowników biura rachunkowego do przetwarzania danych osobowych powierzonych przez klienta

  2017.05.22

  Nasze biuro rachunkowe zawarło umowę na prowadzenie akt osobowych i naliczanie wynagrodzeń dla pracowników klienta. Czy możemy sami upoważniać naszych pracowników do przetwarzania przekazanych nam danych osobowych? Czy pracownika pracującego z domu możemy upoważnić za pośrednictwem e-maila?

  ...»

 • Mniej formalności przy wycince drzew i krzewów

  2017.02.20

  Od 1 stycznia 2017 r. uległa zwiększeniu liczba przypadków, w których przedsiębiorcy mogą usuwać drzewa i krzewy bez zezwolenia. Z kolei prywatni właściciele nieruchomości mogą już co do zasady bez zezwoleń usunąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach. Takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. W opracowaniu przedstawiamy, jak zmieniły się przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów dla przedsiębiorców i właścicieli prywatnych posesji.

  ...»

 • Rachunek bankowy w obrocie gospodarczym – zasady prowadzenia, rozliczania, zamykania

  2017.02.14

  W obrocie podatkowym i gospodarczym każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników, rozliczający się podatkowo, a także rozliczający się z innym przedsiębiorcą (których wzajemne obroty przekraczają wartości wskazane przez ustawodawcę), musi posiadać firmowy rachunek bankowy.

  ...»

 • Egzekucja z rachunku bankowego środków pochodzących z budżetu UE

  2016.11.24

  Osoby prowadzące działalność gospodarczą (w tym m.in. rolnicy prowadzący działalność rolniczą) korzystają z różnych form pomocy finansowanej ze środków publicznych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz z krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie różnego rodzaju inwestycji/projektów. Środki te niewątpliwie stanowią pomoc finansową (często celową) stymulującą rozwój gospodarczy i mającą wpływ na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W praktyce pojawiają się jednak wątpliwości, czy takie środki finansowe podlegają zajęciu egzekucyjnemu i czy można prowadzić skutecznie egzekucję z rachunku bankowego, na który docelowo takie środki zostały już przelane/przekazane.

  ...»

 • Czy należy różnicować wartość paczek dla dzieci pracowników

  2016.11.23

  Z okazji mikołajek dzieciom naszych pracowników będziemy rozdawać paczki sfinansowane z zfśs. Chcielibyśmy, aby wszystkie dzieci otrzymały takie same paczki. Czy jest to możliwe? Czy raczej paczki powinny być zróżnicowane wartościowo?

  ...»

 • Jakie kroki podjąć przed śmiercią małżonka będącego wspólnikiem w małżeńskiej spółce cywilnej

  2016.09.19

  Razem z mężem jesteśmy wspólnikami w spółce cywilnej. Zatrudniamy 2 pracowników. Mamy podpisane umowy. Mąż poważnie zachorował. Czy w przypadku zgonu męża będę mogła nadal prowadzić działalność? Czy trzeba będzie przeprowadzić postępowanie spadkowe, a wcześniej zamknąć działalność? Czy istnieje możliwość, żeby teraz za życia męża załatwić tę sprawę, aby bez przeszkód prowadzić później działalność?

  ...»

 • Kiedy warto inwestować w specjalnej strefie ekonomicznej

  2016.07.28

  Spółka z o.o. planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej. Jakie są zalety takiego rozwiązania? Do kiedy specjalne strefy ekonomiczne mają funkcjonować? Jak załatwiać formalności związane z rozpoczęciem działalności w strefie?

  ...»

 • Jakie są podatkowe skutki rozwiązania spółki jawnej

  2016.07.19

  Przepisy Kodeksu spółek handlowych dopuszczają kilka sposobów rozwiązania spółki jawnej. Przede wszystkim można wskazać na rozwiązanie poprzedzone likwidacją, jak również z powodzeniem stosowane w praktyce rozwiązanie bez likwidacji, a także rozwiązanie spółki przez sąd, gdy ma ona tylko dwóch wspólników. W artykule zostały przedstawione skutki podatkowe, jakie wystąpią w przypadku ich zastosowania.

  ...»

Tematy tygodnia

Jakie zasady ochrony przedemerytalnej będą obowiązywać od 1 października 2017 r.

2017-09-18

Pracownicy, którzy 1 października 2017 r. podlegają ochronie przedemerytalnej, będą jej podlegać do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego obowiązującego do 30 września 2017 r. Natomiast pracownicy, którzy osiągną wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r., będą podlegać ochronie przedemerytalnej od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r. Takie zasady ochrony przedemerytalnej będą obowiązywały w okresie przejściowym od 1 października 2017 r.  

...»

Wszystkie tematy ...»