Środa, 30.11.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Prawo w firmie

Prawo w firmie w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Czy złożona po terminie z winy klienta deklaracja podatkowa upoważnia go do dochodzenia od biura zwrotu zapłaconej grzywny

  2021.03.26

  Klient naszego biura rachunkowego dostarczył dokumenty 19 dnia miesiąca. Umowa o świadczenie usług księgowych zobowiązuje klienta do dostarczania kompletnej dokumentacji do 5 dnia następnego miesiąca. W związku z tak późnym dostarczeniem dokumentów nasze biuro nie było w stanie przygotować na czas obowiązującej jeszcze wtedy deklaracji VAT. Została wysłana w kolejnym miesiącu wraz z przygotowanym dla klienta czynnym żalem. Po kilku miesiącach przyszło do klienta pismo z wezwaniem do stawiennictwa w urzędzie skarbowym. Klient otrzymał grzywnę. Zażądał od nas zwrotu kwoty grzywny, argumentując, że profesjonalne biuro rachunkowe powinno złożyć deklarację w terminie bez względu na wszystko. Gdy odmówiliśmy zapłaty, klient zagroził nam procesem sądowym i wysłał wezwanie do zapłaty. Co robić w takiej sytuacji?

  ...»

 • Jak zmienić nazwę spółki online

  2021.01.29

  Spółka z o.o. była założona przez S24. Jak zmienić jej nazwę online? Jakie dokumenty należy złożyć?

  ...»

 • Jak przeprowadzić kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego, żeby była zgodna z przepisami RODO

  2020.12.24

  Planujemy przeprowadzenie w naszej firmie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy. Działanie to zamierzamy powierzyć albo pracownikowi działu kadr, albo podmiotowi zewnętrznemu. Jak w takiej sytuacji zaplanować kontrolę, żeby była zgodna z przepisami o ochronie danych osobowych?

  RADA

  ...»

 • Świadczenia świąteczne dla pracowników i wydatki na świąteczny wystrój firmy – w podatkach i ZUS

  2020.12.23

  Pracodawcy zwyczajowo obdarowują pracowników prezentami świątecznymi i organizują spotkania wigilijne. Ten zwyczaj może być w tym roku mocno ograniczony ze względu na trwającą epidemię COVID-19, ale z pewnością nie całkowicie. Przypominamy, jakie obowiązują zasady rozliczania podatkowego oraz składkowego tych świadczeń. Przedstawiamy je w dwóch praktycznych tabelach podzielonych ze względu na źródło ich finansowania.

  ...»

 • Świadczenia świąteczne na rzecz kontrahentów – zasady rozliczeń

  2020.12.23

  Święta Bożego Narodzenia to okres zwyczajowego obdarowywania prezentami m.in. kontrahentów. Przedsiębiorcy organizują też zazwyczaj spotkania świąteczne z kontrahentami, choć zapewne w tym roku z powodu epidemii COVID-19 nie będą one liczne. Mimo stanu epidemii zasady rozliczania tych świadczeń nie ulegają zmianie. Przypominamy je w zestawieniu tabelarycznym.

  ...»

 • Czy biuro rachunkowe może zawiesić wykonywanie usług księgowych wobec niepłacącego klienta

  2020.12.08

  Czy prawnie skuteczny jest poniższy zapis w umowie o świadczenie usług księgowych pomiędzy biurem rachunkowym a klientem? Czy biuro rachunkowe ma prawo zawiesić wykonywanie usług księgowych do ZUS oraz fiskusa, bez konsekwencji, jak poniżej?

  Zaległość zapłaty należnego Biuru z tytułu niniejszej umowy wynagrodzenia, trwająca w czasie do kolejnego terminu obowiązku sprawozdawczego (jeden okres rozliczeniowy - jeden miesiąc), powoduje zawieszenie świadczenia usług przez Biuro, do czasu uregulowania pełnej kwoty zaległości. Zawieszenie wykonywania usług oznacza zaprzestanie wykonywania niniejszej umowy przez Biuro, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki”.

  ...»

 • Czy przekształcenie spółki powoduje obowiązek zgłoszenia do rejestru beneficjentów rzeczywistych

  2020.10.07

  Spółka cywilna przekształciła się w jawną i została wpisana do KRS. Spółka jawna ma dwóch wspólników - osoby fizyczne - krajowe. Czy muszą oni zgłosić sami siebie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

  ...»

 • Jak ustalić spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, aby ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń

  2020.10.05

  Przepisy ustawy o COVID-19 wprowadziły własną definicję spadku obrotów gospodarczych, którego ustalenie jest niezbędne przy ubieganiu się o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy z FGŚP albo na podstawie umowy ze starostą. Przez spadek obrotów gospodarczych należy rozumieć przychody ze sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Nie należy do nich wliczać innych przychodów, m.in. ze sprzedaży środków trwałych.

  ...»

 • Jak postąpić w przypadku, gdy zrezygnował zarząd spółki, wobec której złożono powództwo

  2020.09.17

  Planuję wytoczenie powództwa przeciwko spółce z o.o. o zapłatę za wykonanie usługi. Dowiedziałem się, że jej zarząd zrezygnował z pełnienia swojej funkcji. Czy w takiej sytuacji może toczyć się postępowanie sądowe?

  ...»

 • Czy biuro rachunkowe powinno przygotowywać wnioski o wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

  2020.09.09

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana 1 września 2020 r., zwróciła się do księgowej z biura rachunkowego, żeby przygotowała wniosek o wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Czy biuro rachunkowe powinno podjąć się tego zadania i czy ponosi odpowiedzialność za ewentualne błędy we wpisie? Jakie informacje należy tam ujawniać?

  ...»

Tematy tygodnia

Minimalne wynagrodzenie i świadczenia od niego zależne w 2023 r.

2022-11-28

W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie dwukrotnie. W I półroczu 2023 r. do 3490 zł (z 3010 zł w 2022 r.) oraz w II półroczu 2023 r. do kwoty 3600 zł. Oznacza to, że inne świadczenia pracownicze, których wysokość zależy od płacy minimalnej, także zostaną podwyższone. Chodzi tu m.in. o dodatek za pracę w nocy, kwoty wolne od potrąceń czy wynagrodzenie za przestój. W efekcie wzrosną koszty zatrudnienia i składek ZUS, w tym m.in. dla przedsiębiorców opłacających je od preferencyjnej podstawy wymiaru. Natomiast stawka godzinowa dla zleceniobiorców od stycznia do czerwca 2023 r. wyniesie 22,80 zł za godzinę pracy (wzrost o 3,10 zł), natomiast od 1 lipca 2023 r. - 23,50 zł (wzrost o 3,80 zł). W 2022 r. stawka godzinowa wynosiła 19,70 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»