Piątek, 19.08.2022

Informator prawno-podatkowy

Wierzytelność dochodzona od spółki w likwidacji musi być wyrażona w pieniądzach

Autor: Mariusz Matras, specjalista w zakresie prawa gospodarczego
Aktualizacja: 2011-03-21 00:00

Prowadzę spółkę z o.o. Zleciłem spółce „X Spółka jawna” remont magazynu. Termin remontu upłynął, a spółka X wykonała go tylko częściowo. Okazało się, że na skutek licznych zaległości wśród wierzycieli ogłosiła ona upadłość i jest teraz w likwidacji. W umowie zastrzeżono karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki. Czy moja spółka może dochodzić od spółki X dokończenia remontu magazynu?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zadaniowy system czasu pracy – zasady stosowania

2022-08-01

W zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie planuje pracownikowi dni i godzin pracy. Wyznacza jedynie zadania do wykonania w określonym czasie. Taki system umożliwia pracownikowi decydowanie o dniach i godzinach wykonywania pracy. Zadaniowego systemu czasu pracy nie można ustalić np. w formie polecenia przełożonego.

...»

Wszystkie tematy ...»