Czwartek, 28.01.2021

Informator prawno-podatkowy

UOKiK udostępnił bazę wyroków sądowych dotyczących spraw z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów

Autor: Sławomir Biliński, prawnik, redaktor „MONITORA księgowego”
Aktualizacja: 2016-01-15 10:54

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) udostępnił na swojej stronie bazę wyroków sądowych, w których stroną był Prezes UOKiK. Baza może być przydatnym narzędziem dla wszystkich przedsiębiorców chcących zapoznać się ze stanowiskiem UOKiK i sądów w kwestiach takich, jak np. postępowania antymonopolowe, niedozwolone klauzule umowne czy naruszenia interesów konsumentów.

Baza zawiera rozstrzygnięcia sądów (Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i kolejnych instancji – Sądu Apelacyjnego w Warszawie i Sądu Najwyższego) w sprawach decyzji UOKiK z zakresu:

● praktyk ograniczających konkurencję,

● nadużywania pozycji dominującej,

● naruszenia zbiorowych interesów konsumentów,

● uznania klauzul za niedozwolone.

Baza dostępna jest w zakładce „Wyroki” na stronie internetowej UOKiK (http://decyzje.uokik.gov.pl/bp/wyroki.nsf).

Jak informuje UOKiK, w bazie znajdują się wyroki, które zapadły po 1 września 2015 r. Sukcesywnie będą dopisywane rozstrzygnięcia, które zapadły przed tą datą. Baza wyroków została zintegrowana z bazą decyzji Prezesa UOKiK (zob. http://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf). Przy informacji o wyroku znalazło się zatem odesłanie do dotyczącej go decyzji UOKiK. Przedsiębiorcy i konsumenci mogą się zapoznać z treścią tych decyzji istotnych dla praktyki funkcjonowania rynku i interesów konsumentów.

Źródło: www.uokik.gov.pl

Tematy tygodnia

Zmiany 2021. Kiedy spółka komandytowa, która stanie się podatnikiem CIT, musi sporządzić sprawozdanie finansowe

2021-01-25

Spółka komandytowa, która uzyska status podatnika CIT od 1 maja 2021 r., nie musi sporządzać sprawozdania finansowego, na dzień poprzedzający zmianę statusu podatkowego, w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe powinna sporządzić na dzień poprzedzający zamknięcie roku obrotowego. Kwestię tę wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

...»

Wszystkie tematy ...»