Środa, 30.11.2022

Informator prawno-podatkowy

Jak prawidłowo udostępnić na stronie internetowej dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Autor: Elżbieta Rybska
Aktualizacja: 2022-05-09 06:57

W naszym zakładzie pracy jest zatrudniony inspektor ochrony danych (IOD). Czy publikując na stronie internetowej informacje o sposobie kontaktu z inspektorem, obowiązkowo należy wskazać imię i nazwisko osoby pełniącej tę funkcję? Jak rozumieć wymóg, że dane kontaktowe inspektora muszą być łatwo dostępne?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Minimalne wynagrodzenie i świadczenia od niego zależne w 2023 r.

2022-11-28

W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie dwukrotnie. W I półroczu 2023 r. do 3490 zł (z 3010 zł w 2022 r.) oraz w II półroczu 2023 r. do kwoty 3600 zł. Oznacza to, że inne świadczenia pracownicze, których wysokość zależy od płacy minimalnej, także zostaną podwyższone. Chodzi tu m.in. o dodatek za pracę w nocy, kwoty wolne od potrąceń czy wynagrodzenie za przestój. W efekcie wzrosną koszty zatrudnienia i składek ZUS, w tym m.in. dla przedsiębiorców opłacających je od preferencyjnej podstawy wymiaru. Natomiast stawka godzinowa dla zleceniobiorców od stycznia do czerwca 2023 r. wyniesie 22,80 zł za godzinę pracy (wzrost o 3,10 zł), natomiast od 1 lipca 2023 r. - 23,50 zł (wzrost o 3,80 zł). W 2022 r. stawka godzinowa wynosiła 19,70 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»