Środa, 30.11.2022

Informator prawno-podatkowy

Czy biuro rachunkowe może dochodzić odszkodowania związanego z zerwaniem przez zleceniobiorcę umowy

Autor: Marcin Szabłowski
Aktualizacja: 2022-07-07 06:18

Podpisałam umowę zlecenia - jako zleceniodawca - na wykonanie określonych prac w zakresie zaksięgowania dokumentów klientów mojego biura rachunkowego. Umowa przewidywała pracę w zakresie 40 godzin miesięcznie, dowolnie wybranych w okresie od 10 do 20 dnia danego miesiąca, czynności te mogłoby być wykonywane zdalnie lub stacjonarnie w zależności od wyboru zleceniobiorcy. Zleceniobiorca oświadczył mi z dnia na dzień, że tych prac nie będzie już wykonywał, gdyż teraz ma za dużo zajęć i nie jest w stanie podołać dodatkowym obowiązkom. De facto wypowiedzenia dokonał 9 kwietnia 2022 r. ze skutkiem natychmiastowym. Stwierdził, że zlecenie może tak wypowiedzieć, gdyż po jego stronie zachodzi ważny powód. Wobec tego musiałam te prace powierzyć szybko podmiotowi trzeciemu, akceptując horrendalne koszty, gdzie za każdą godzinę zapłaciłam kilkukrotnie więcej niż zleceniobiorcy, rozliczałam się również godzinowo. W umowie ze zleceniobiorcą przewidziany był miesięczny termin wypowiedzenia, który rozpoczynał swój bieg na koniec miesiąca kalendarzowego. Czy w takiej sytuacji mogę dochodzić jakiegoś odszkodowania od zleceniobiorcy?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Minimalne wynagrodzenie i świadczenia od niego zależne w 2023 r.

2022-11-28

W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie dwukrotnie. W I półroczu 2023 r. do 3490 zł (z 3010 zł w 2022 r.) oraz w II półroczu 2023 r. do kwoty 3600 zł. Oznacza to, że inne świadczenia pracownicze, których wysokość zależy od płacy minimalnej, także zostaną podwyższone. Chodzi tu m.in. o dodatek za pracę w nocy, kwoty wolne od potrąceń czy wynagrodzenie za przestój. W efekcie wzrosną koszty zatrudnienia i składek ZUS, w tym m.in. dla przedsiębiorców opłacających je od preferencyjnej podstawy wymiaru. Natomiast stawka godzinowa dla zleceniobiorców od stycznia do czerwca 2023 r. wyniesie 22,80 zł za godzinę pracy (wzrost o 3,10 zł), natomiast od 1 lipca 2023 r. - 23,50 zł (wzrost o 3,80 zł). W 2022 r. stawka godzinowa wynosiła 19,70 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»