Środa, 30.11.2022

Informator prawno-podatkowy

Czy pełniąc w biurze rachunkowych funkcję członka zarządu, należy się wpisać do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów

Autor: Marcin Szabłowski
Aktualizacja: 2022-07-15 06:44

Do tej pory prowadziłam biuro rachunkowe w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jednak z obawy przed popełnieniem błędu w związku z ciągłymi zmianami przepisów prawa zamierzam założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy wobec tego będę musiała wpisać się do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów jako osoba pełniąca funkcję członka zarządu? W związku z pełnioną funkcją będę pobierała wynagrodzenie członka zarządu na podstawie powołania, a więc odpłatnie. Dodam, że nie zasiadam w zarządach jakichś innych spółek i nie ma zamiaru obejmować funkcji członka zarządu w innych spółkach.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Minimalne wynagrodzenie i świadczenia od niego zależne w 2023 r.

2022-11-28

W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie dwukrotnie. W I półroczu 2023 r. do 3490 zł (z 3010 zł w 2022 r.) oraz w II półroczu 2023 r. do kwoty 3600 zł. Oznacza to, że inne świadczenia pracownicze, których wysokość zależy od płacy minimalnej, także zostaną podwyższone. Chodzi tu m.in. o dodatek za pracę w nocy, kwoty wolne od potrąceń czy wynagrodzenie za przestój. W efekcie wzrosną koszty zatrudnienia i składek ZUS, w tym m.in. dla przedsiębiorców opłacających je od preferencyjnej podstawy wymiaru. Natomiast stawka godzinowa dla zleceniobiorców od stycznia do czerwca 2023 r. wyniesie 22,80 zł za godzinę pracy (wzrost o 3,10 zł), natomiast od 1 lipca 2023 r. - 23,50 zł (wzrost o 3,80 zł). W 2022 r. stawka godzinowa wynosiła 19,70 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»