Środa, 30.11.2022

Informator prawno-podatkowy

Czy pracownik może przeciwdziałać wyciekom danych osobowych

Autor: Adam Sanocki
Aktualizacja: 2022-09-29 06:59

W naszej firmie wiele zadań polega na wykorzystaniu zasobów internetowych, a dodatkowo są przetwarzane dane osobowe. W związku z tym w ramach postępowań prewencyjnych chcielibyśmy włączyć pracowników w działania, które zapobiegałyby wyciekom danych, np. poprzez szkolenia i udostępnianie użytecznych informacji na ten temat za pomocą wewnętrznych komunikatorów. Czy takie czynności będą wystarczające, aby uniknąć utraty danych?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Minimalne wynagrodzenie i świadczenia od niego zależne w 2023 r.

2022-11-28

W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie dwukrotnie. W I półroczu 2023 r. do 3490 zł (z 3010 zł w 2022 r.) oraz w II półroczu 2023 r. do kwoty 3600 zł. Oznacza to, że inne świadczenia pracownicze, których wysokość zależy od płacy minimalnej, także zostaną podwyższone. Chodzi tu m.in. o dodatek za pracę w nocy, kwoty wolne od potrąceń czy wynagrodzenie za przestój. W efekcie wzrosną koszty zatrudnienia i składek ZUS, w tym m.in. dla przedsiębiorców opłacających je od preferencyjnej podstawy wymiaru. Natomiast stawka godzinowa dla zleceniobiorców od stycznia do czerwca 2023 r. wyniesie 22,80 zł za godzinę pracy (wzrost o 3,10 zł), natomiast od 1 lipca 2023 r. - 23,50 zł (wzrost o 3,80 zł). W 2022 r. stawka godzinowa wynosiła 19,70 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»