Sobota, 24.08.2019

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Rachunkowość

Rachunkowość w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Rozliczanie zaliczek na delegacje zagraniczne

  2019.08.01

  W przypadku delegacji zagranicznych jednostki stosują różne sposoby wypłaty zaliczki oraz jej ostatecznego rozliczenia. Zaliczki wypłaca się w walucie obcej, a pracownik może dokonać zwrotu - niezależnie od tego, w jakiej walucie otrzymał zaliczkę - w walucie obcej albo w PLN. W związku z tym w wielu przypadkach pojawiają się wątpliwości, według jakiego kursu rozliczać poniesione koszty oraz zaliczki, żeby można było zaliczyć je do kosztów podatkowych.

  ...»

 • Leasing zwrotny w księgach rachunkowych

  2019.07.31

  Leasing, obok kredytu bankowego, jest najpopularniejszym źródłem finansowania działalności jednostek. Leasing zwrotny (ang. sale and lease back) stanowi szczególną odmianę transakcji leasingu. Istotą tego typu transakcji jest powiązanie umowy leasingu z poprzedzającą ją umową sprzedaży. Sale and lease back pełni wyjątkową funkcję kredytową. W przypadku trudnej sytuacji finansowej jednostki, której grozi np. utrata bieżącej płynności finansowej, może ona sprzedać własne środki trwałe, a następnie je leasingować. Wywołuje to odpowiednie skutki ewidencyjne.

  ...»

 • Gdzie przechowywać dokument od komornika o zajęciu należności na poczet alimentów?

  2019.07.30

  Firma dostała pismo od komornika, że mamy zająć część wynagrodzenia pracownika na poczet zaległości alimentacyjnych. Czy dokument, który otrzymaliśmy od komornika, należy przechowywać z dokumentacją księgową?

  ...»

 • W jakiej dacie księgować ugodę zawartą z pracownikiem?

  2019.07.29

  Firma zawarła z byłym pracownikiem ugodę sądową. Na jej podstawie pracownik ma otrzymać odszkodowanie, ale strony umówiły się, że jego wypłata nastąpi 2 miesiące po dacie zawarcia ugody. Z jaką datą należy zaksięgować takie zdarzenie?

  ...»

 • Jak dekretować wydatki za zagraniczną delegację pracownika, której celem było nabycie środka trwałego?

  2019.07.26

  Pracownik firmy pojechał w zagraniczną delegację, żeby dokonać zakupu kosztownego komputera, który został uznany za środek trwały. Jak w tej sytuacji zaksięgować koszty takiej delegacji?

  ...»

 • Jak księgować darowiznę środka trwałego, gdy nieznana jest jego wartość?

  2019.07.25

  Firma otrzymała w darowiźnie środek trwały. Niestety, z umowy darowizny nie wynika jego wartość. Co mamy zrobić w takiej sytuacji?

  ...»

 • Jak księguje się wydatki na szkolenia pracowników?

  2019.07.24

  Pracodawca organizuje szkolenie dla kilku pracowników działu kadr. Jak należy zaksięgować fakturę wystawioną przez firmę szkoleniową?

  ...»

 • Koszt wytworzenia według nowego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 13

  2019.07.19

  22 maja 2019 r. został opublikowany kolejny, już 13. Krajowy Standard Rachunkowości „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów” (dalej: KSR 13). Jego celem jest pomoc firmom w prawidłowym stosowaniu zasad ustalania i prezentacji w sprawozdaniach finansowych kosztu wytworzenia produktów.

  ...»

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych przekazanie próbek własnych wyrobów na cele reklamy

  2019.07.18

  Jednostki gospodarcze, prowadząc działalność gospodarczą, muszą liczyć się z koniecznością reklamy swoich produktów/towarów. Jest to jeden ze sposobów, w jaki klienci mogą się dowiedzieć o istnieniu firmy i sprzedawanych przez nią produktach/towarach, a tym samym przedsiębiorca prowadzący ją będzie mógł osiągać zyski. Podczas spotkań z klientami często przekazuje się im produkty/towary firmy w celu zapoznania ich z oferowanym asortymentem i zdobyciem opinii na temat oferowanych produktów/towarów. W artykule omawiamy, jak rozliczyć i zaewidencjonować w księgach rachunkowych takie przekazanie wyrobów na cele reklamy.

  ...»

 • Jak rachunkowo potraktować odsetki od pożyczki zaciągniętej przez spółkę od jednego z udziałowców?

  2019.07.17

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaciągnęła pożyczkę u jednego ze wspólników na zakup udziałów w innej spółce. Jak zaksięgować odsetki od tej pożyczki zwróconej wspólnikowi wraz z ratą należności?

  ...»

Tematy tygodnia

Mobbing w pracy – na czym polega i jak pracodawca może się przed nim chronić

2019-08-19

Od 7 września 2019 r. pracownicy będą mogli dochodzić odszkodowań od pracodawcy nie tylko w przypadku rozwiązania umowy o pracę z powodu mobbingu, ale także wtedy, gdy mimo mobbingu nie zdecydują na rozwiązanie umowy o pracę. Nowelizacja przepisów może zatem spowodować wzrost liczby roszczeń pracowników z tytułu mobbingu. Żeby przeciwdziałać takim roszczeniom, pracodawca powinien wiedzieć, jakie zachowania mogą być uważane za mobbing, oraz wdrożyć w firmie procedury antymobbingowe. 

...»

Wszystkie tematy ...»