Poniedziałek, 17.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Rachunkowość

Rachunkowość w IPP24

Nowe artykuły

 • Ujemny kapitał – jak zlikwidować?

  2022.01.07

  Spółka od wielu lat ma coraz większy ujemny kapitał własny. Jest spółką zależną i ponosi tylko koszty, a spółka matka wystawia faktury dla pozyskanych klientów. W związku z tym spółka córka nie ma przychodów. Co roku spółka matka przekazuje dopłatę na pokrycie straty. Czy istnieje w związku z tym jakieś ryzyko? Jak można zlikwidować kapitał ujemny?

  ...»

 • Jak weryfikować okres i stawkę amortyzacji środków trwałych w księgach rachunkowych

  2022.01.05

  Ustawa o rachunkowości zobowiązuje jednostki, by okresowo weryfikowały stosowane okresy i stawki amortyzacji środków trwałych. Jak często owa „okresowa” weryfikacja powinna być przeprowadzona? Czy istnieje ustalony termin jej przeprowadzenia? Jak ją prawidłowo udokumentować i przeprowadzić?

  ...»

 • Jak ująć w księgach rachunkowych dobrowolną składkę członkowską na rzecz organizacji przedsiębiorców

  2021.12.28

  Jak ująć w księgach rachunkowych opłaconą przez spółkę roczną opłatę członkowską w organizacji skupiającej przedsiębiorców i pracodawców (izba przemysłowo-handlowa)? Jest to koszt podstawowej działalności jednostki czy raczej pozostały koszt operacyjny? Czy opłacona składka członkowska stanowi koszt uzyskania przychodów?

  ...»

Wszystkie artykuły

Tematy tygodnia

Od 13 lutego 2023 r. przemieszczenia wewnątrz UE wyrobów akcyzowych na podstawie dokumentu e-SAD

2022-01-17

Od 13 lutego 2023 r. uproszczony dokument towarzyszący (UDT) zostanie zastąpiony przez elektroniczny uproszczony dokument administracyjny (e-SAD). Natomiast od 2022 r. obowiązuje tylko nowa wersja UDT. Zmiany w zakresie elektronizacji procedur stosowanych do wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji wprowadziła nowelizacja z 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

...»

Wszystkie tematy ...»