Poniedziałek, 25.05.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Rachunkowość

Rachunkowość w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Wpływ zmian ustawy o biegłych rewidentach na SWKJ

  2020.05.20

  PIBR przygotowała i udostępniła nowe opracowanie pt. „System Wewnętrznej Kontroli Jakości (SWKJ) - wymogi wynikające ze zmiany ustawy o biegłych rewidentach”.

  ...»

 • Jak księgować nadwyżki z faktur potwierdzających zakup przez pracownika okularów korekcyjnych ponad limit przyznany przez pracodawcę?

  2020.05.15

  W naszej firmie wprowadzono limit 500 zł na pokrywanie kosztów zakupu okularów korekcyjnych, których wymagają nasi pracownicy. Jeden z nich przyniósł fakturę na 650 zł. Jak ją zaksięgować?

  ...»

 • Co zrobić ze zlikwidowanym środkiem trwałym?

  2020.05.14

  Ze względu na stopień technicznego zużycia zdecydowaliśmy się na likwidację urządzenia zaliczonego do środków trwałych. Ponieważ to duża instalacja, więc trochę potrwa, zanim zostanie fizycznie zlikwidowana. Co z nią robić w sensie rachunkowym do tego czasu?

  ...»

 • Jak księguje się oprocentowane pożyczki udzielone pracownikowi?

  2020.05.14

  Na prośbę cenionego pracownika firma zgodziła się udzielić mu oprocentowanej pożyczki. Jak takie zdarzenie zaksięgować?

  ...»

 • Badanie sprawozdań finansowych w sytuacji pandemii

  2020.05.13

  16 marca 2020 r. PIBR przedstawiła zestaw wskazówek dotyczących badania sprawozdań finansowych za 2019 r. w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-Cov-2. Wskazano, że ponieważ epidemia koronawirusa coraz bardziej wpływa na klientów firm audytorskich oraz same firmy audytorskie, samorząd postanowił wesprzeć biegłych rewidentów, przygotowując zestaw wskazówek dotyczących badania sprawozdań finansowych za 2019 r.

  ...»

 • Pytania i odpowiedzi MF dotyczące COVID-19

  2020.05.12

  Epidemia COVID-19 w Polsce przypadła na okres sporządzania rocznych sprawozdań finansowych przez jednostki stosujące przepisy ustawy o rachunkowości. W związku z tym Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) opublikowało odpowiedzi na pytania dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego w czasie trwania epidemii, oraz ewidencji w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych, które wynikają ze skorzystania przez jednostki z rozwiązań przewidzianych w pakiecie tarczy antykryzysowej i finansowej. MF zastrzegło przy tym, że prezentowane pytania i odpowiedzi nie dotyczą zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów podatkowych.

  ...»

 • Jak COVID-19 wpływa na sprawozdanie finansowe

  2020.05.07

  Epidemia COVID-19 w Polsce przypadła na okres sporządzania rocznych sprawozdań finansowych przez jednostki stosujące przepisy ustawy o rachunkowości. Ze względu na wyjątkową sytuację, w jakiej znalazły się jednostki i ich kierownicy w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego, Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące przyjęcia przez jednostkę założenia dalszej kontynuacji działalności i wpływu na sporządzane sprawozdanie.

  ...»

 • Jak wykazać w księgach obroty wewnętrzne

  2020.05.04

  Ustalenie zmiany stanu produktów dla celów sporządzenia  rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym często sprawia kłopoty. Pojawiają się pytania,  jak ująć w rachunku zysków i strat takie transakcje, jak np. przekazanie własnych wyrobów gotowych do sklepów własnych, lub jak przyjąć do ewidencji wyroby gotowe jako środek trwały.

  ...»

 • Czy wydatki na leasingowanych pracowników traktujemy jako wydatki pracownicze?

  2020.04.30

  Do produkcji środków do walki z koronawirusem chcemy zatrudnić pracowników, ale w ramach ich leasingu z agencji pracy tymczasowej. Jak zaksięgować wystawiane przez nią faktury?

  ...»

 • Jak kwalifikować wydatki na montaż środka trwałego?

  2020.04.22

  Firma kupuje środek trwały, który będzie wymagał długotrwałego montażu. Jak zaksięgować związane z tym wydatki i jak później - po zakończonych pracach - wprowadzić ten środek trwały do majątku firmy?

  ...»

Tematy tygodnia

Sprawozdanie z działalności w czasie COVID-19

2020-05-25

Jednostki gospodarcze dołączają do rocznego sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości lub odrębnych przepisów. W myśl przepisów ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności dotyczy spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych, a także alternatywnych spółek inwestycyjnych.

...»

Wszystkie tematy ...»