Piątek, 13.12.2019

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Rachunkowość

Rachunkowość w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak ująć w księgach rachunkowych zobowiązanie podatkowe za wystawienie faktury bez oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”

  2019.12.10

  Jak należy księgować dodatkowe zobowiązanie podatkowe za wystawienie faktury bez specjalnego oznaczenia jej sformułowaniem „mechanizm podzielonej płatności”?

  ...»

 • Jak ująć w księgach rachunkowych niezaksięgowaną w poprzednich latach opłatę rezerwacyjną

  2019.10.29

  Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i prowadzący księgi rachunkowe (pełna księgowość) jako Pan Jacek Kowalski (osoba prywatna) w 2017 r. wpłacił opłatę rezerwacyjną w wysokości 50 000 zł na apartament do Firmy Deweloperskiej. W 2018 r. Pan Jacek Kowalski, już jako Firma spisał akt notarialny na przyrzeczenie lokalu i strony ustaliły w tym akcie, że dokonana opłata rezerwacyjna będzie stanowiła zadatek na wymieniony apartament. Fakt ten został przeoczony i przedmiotowy zadatek nie został zaksięgowany w księgach rachunkowych - ani w 2017 r., ani też 2018 r. Sprawa została rozpoznana po dostarczeniu faktury końcowej, gdy okazało się, że brakuje jednej zaliczki. Wartość apartamentu wynosiła 600 000 zł, a faktura końcowa została wystawiona na wartość pomniejszoną o wpłacony zadatek, tj. na kwotę 550 000 zł. Jak poprawić ten błąd w księgach rachunkowych?

  ...»

 • Jak ująć w księgach rachunkowych przekazanie wina kontrahentowi w formie prezentu

  2019.10.28

  W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym chcemy wybranym kontrahentom wysyłać lub osobiście wręczać po butelce wina zapakowanego w pudełka opatrzone logo firmy. Jak ująć w księgach rachunkowych oraz rozliczyć podatkowo takie przekazanie alkoholu w formie prezentu?

  ...»

Wszystkie artykuły

Tematy tygodnia

Jak prawidłowo naliczać, pobierać i odprowadzać wpłaty do PPK

2019-12-09

Dla pracodawców zatrudniających co najmniej 250 osób czwarty kwartał 2019 r. jest ostatnim momentem na zakończenie prac związanych z wprowadzaniem pracowniczych planów kapitałowych. Następnie firmy te muszą podjąć bieżącą obsługę PPK zgodnie z wymaganiami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. W fazie realizacji PPK podstawowym obowiązkiem podmiotu zatrudniającego jest prawidłowe i terminowe naliczanie, pobieranie oraz dokonywanie wpłat do tego systemu.

...»

Wszystkie tematy ...»