Sobota, 25.11.2017

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Rachunkowość

Rachunkowość w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych prenumeratę czasopisma obejmującą przełom roku

  2017.11.08

  Zamówiliśmy prenumeratę czasopisma fachowego w wersji papierowej na okres listopad 2017 r. październik 2018 r. W listopadzie 2017 r. dokonaliśmy wpłaty (na podstawie otrzymanej specyfikacji) i otrzymaliśmy fakturę na kwotę 630 zł (600 zł wartość netto + VAT 5% 30 zł. Czy koszty prenumeraty powinny obciążyć rok 2017, czy 2018?

  ...»

 • Wycena i ewidencja w księgach rachunkowych produkcji w toku

  2017.11.02

  Spółka ma na 31 grudnia roku obrotowego saldo produkcji w toku. Od roku następnego jednostka chce ustalać produkcję w toku raz na kwartał poprzez inwenturę. Czy w związku z planowaną zmianą saldo z końca roku należy przeksięgować na odpowiednie konto zespołu 5 (produkcja podstawowa) jako bilans otwarcia? Jak prawidłowo wyceniać i ewidencjonować produkcję w toku?

  ...»

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych pożyczkę udzieloną przez spółkę wspólnikowi

  2017.10.23

  Jesteśmy spółką kapitałową. W lipcu 2017 r. udzieliliśmy wspólnikowi dwuletniej pożyczki. Pożyczka jest oprocentowana i płatna w ratach. Jak rozliczyć ją w księgach rachunkowych i wykazać w bilansie? Jakie skutki w podatkach powoduje udzielenie takiej pożyczki?

  ...»

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych sprzedaż towaru poniżej ceny zakupu

  2017.10.04

  Podczas przygotowań do inwentaryzacji w spółce zauważono, że cześć składowanych w magazynie towarów zalega od dłuższego czasu w magazynie. Chcemy te towary sprzedać, ustalając cenę nawet poniżej ceny ich zakupu. Jak rozliczyć w księgach rachunkowych taką obniżkę i sprzedaż? Jakie skutki podatkowe ona przyniesie?

  ...»

 • Jak rozliczyć groszowe zaokrąglenia amortyzacji

  2017.10.02

  Nie zawsze zdarza się, że amortyzacja środka trwałego polega na operowaniu liczbami całkowitymi. Bywa, że roczna stawka amortyzacyjna wynosi załóżmy 450 zł i 22 gr. Podział tej liczby przez 12 miesięcy powoduje, że stawkę miesięczną trzeba będzie zaokrąglić do pełnego grosza (w tym przypadku ponieważ wynik jest 37,51833333333, to zaokrąglenie wynosi 37,52). Po pomnożeniu stawki miesięcznej 37,52 x 12 wynik roczny to 450 zł i 24 grosze (o 2 grosze za dużo). Gdyby natomiast zaokrąglono stawkę miesięczną do 37,51, wtedy wyjdzie o kilka groszy za mało. Jak poradzić sobie z tym problemem? Czy zaokrąglenie skorygować co roku, czy w ostatnim okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych?

  ...»

 • Jak w księgach rachunkowych ująć nadpłatę składek ZUS

  2017.09.21

  Najczęstszą przyczyną powstania nadpłaty w składkach ZUS jest dokonanie zapłaty tych składek w wysokości wyższej od należnej, czyli przewyższającej kwotę zobowiązania, która wynika z dokumentu rozliczeniowego. Nadpłata w składkach ZUS może także powstać po złożeniu korekty rozliczenia. Nadpłaty składek ZUS są widoczne w księgach rachunkowych jako saldo po stronie Wn konta 220 „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: Rozrachunki z ZUS). Saldo to informuje o krótkoterminowej należności przysługującej od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  ...»

 • Jak ująć w księgach rachunkowych umorzenie pożyczki udzielonej pracownikowi z ZFŚS

  2017.09.20

  Jednostka udzieliła pożyczki jednemu z pracowników z ZFŚS. Ze względu na trudną sytuację rodzinną pracownika zdecydowano się umorzyć 50% niespłaconej pożyczki. Jak rozliczyć w księgach rachunkowych takie umorzenie. Czy umorzona kwota stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu i oskładkowaniu?

  ...»

 • Jak ująć wierzytelności nieściągalne w księgach rachunkowych

  2017.09.15

  Prowadzenie działalności gospodarczej łączy się z określonym ryzykiem. Zdarza się, że mimo wykonanej usługi dłużnik nie chce za nią zapłacić. Monity i wezwania do zapłaty pozostają bez odpowiedzi. Brak zapłaty wywołuje stosowne skutki w świetle ustawy o podatku dochodowym.

  ...»

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych wypłatę świadczenia urlopowego

  2017.09.12

  Jak rozliczyć w księgach rachunkowych wypłatę świadczenia urlopowego wypłaconego w wysokości wyższej niż określona w ustawie o ZFŚS?

  ...»

 • Jak zaksięgować prowizję pobraną przez zagraniczny bank?

  2017.09.08

  Sprzedaliśmy towar zagranicznemu kontrahentowi. Ten zapłacił w walucie obcej, a my dostaliśmy przelew z jego banku pomniejszony o prowizję tego banku. Jak to zaksięgować?

  ...»

Tematy tygodnia

Split payment – skutki dla dostawcy i nabywcy

2017-11-20

Split payment, z ang. płatność podzielona, to rozwiązanie, które z założenia ma pomóc w łataniu powiększającej się luki podatkowej w VAT. Od kwietnia 2018 r. split payment ma obowiązywać również w Polsce. Stosowanie tego mechanizmu przez podatników ma być dobrowolne, dlatego projekt zakłada wprowadzenie pewnych korzystnych rozwiązań podatkowych zachęcających do skorzystania z tej formy rozliczania podatku.

...»

Wszystkie tematy ...»