Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Rachunkowość

Rachunkowość w IPP24

Nowe artykuły

 • Czy przesunięcie terminu sporządzenia sprawozdania finansowego dotyczy spółek z rokiem innym niż kalendarzowy

  2022.06.09

  Rok obrotowy spółki prowadzącej księgi rachunkowe według ustawy o rachunkowości obejmuje okres od 1 lipca do 30 czerwca. Czy sporządzając sprawozdanie finansowe w 2022 r., spółka może stosować przesunięcie terminów dotyczących sprawozdań finansowych wynikające z marcowego rozporządzenia Ministra Finansów?

  ...»

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych koszty transportu wadliwego towaru podlegającego reklamacji

  2022.06.08

  Spółka w maju 2022 r. sprzedała kontrahentowi towar. Po jego odbiorze nabywca stwierdził, że zakupiony towar posiada wady fabryczne i postanowił go odesłać spółce (sprzedawcy). Po dokonaniu oceny zasadności reklamacji spółka uznała ją za uzasadnioną. W związku z tym przesłano kontrahentowi nową sztukę towaru wolną od wad, ponosząc koszty przesyłki kurierskiej. Jednocześnie na wniosek kupującego spółka zwróciła nabywcy koszty dostarczenia wadliwego towaru. Jak ująć w księgach rachunkowych ponoszone koszty związane z przemieszczaniem reklamowanego towaru? Czy zwrócone nabywcy koszty dostarczenia towaru do sprzedawcy są kosztami uzyskania przychodu?

  ...»

 • Jak ująć w księgach rachunkowych zasądzone na rzecz pracownika wynagrodzenie z tytułu nadgodzin

  2022.06.07

  We wrześniu 2021 r. jeden z pracowników złożył do sądu pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. W maju 2022 r. sąd zasądził na jego rzecz część żądanej kwoty wraz z odsetkami. Jak ująć w księgach rachunkowych zasądzone pracownikowi wynagrodzenie i odsetki? Czy kwota ta stanowi koszt uzyskania przychodów?

  ...»

Wszystkie artykuły

Tematy tygodnia

Jakie obowiązki mają płatnicy składek w związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego

2022-06-20

W związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający uczniów lub studentów muszą zweryfikować, czy nadal są zwolnieni z opłacania składek za swoich zleceniobiorców. Jeżeli natomiast zleceniobiorcy kończą kształcenie, konieczne jest ustalenie, z jaką datą powinni zostać zgłoszeni do ZUS. Obowiązek weryfikacji statusu ucznia lub studenta dotyczy także płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, pełnoletnie dzieci swoich zatrudnionych.

...»

Wszystkie tematy ...»