Wtorek, 25.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Rachunkowość

Rachunkowość w IPP24

Nowe artykuły

 • Czy potwierdzenie sald można przeprowadzić mailem?

  2022.01.19

  Czy inwentaryzację metodą potwierdzenie sald można przeprowadzić elektronicznie, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej?

  ...»

 • Ujemny kapitał – jak zlikwidować?

  2022.01.07

  Spółka od wielu lat ma coraz większy ujemny kapitał własny. Jest spółką zależną i ponosi tylko koszty, a spółka matka wystawia faktury dla pozyskanych klientów. W związku z tym spółka córka nie ma przychodów. Co roku spółka matka przekazuje dopłatę na pokrycie straty. Czy istnieje w związku z tym jakieś ryzyko? Jak można zlikwidować kapitał ujemny?

  ...»

 • Jak weryfikować okres i stawkę amortyzacji środków trwałych w księgach rachunkowych

  2022.01.05

  Ustawa o rachunkowości zobowiązuje jednostki, by okresowo weryfikowały stosowane okresy i stawki amortyzacji środków trwałych. Jak często owa „okresowa” weryfikacja powinna być przeprowadzona? Czy istnieje ustalony termin jej przeprowadzenia? Jak ją prawidłowo udokumentować i przeprowadzić?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Jak księgować nadwyżki z faktur potwierdzających zakup przez pracownika okularów korekcyjnych ponad limit przyznany przez pracodawcę?

  2020.05.15

  W naszej firmie wprowadzono limit 500 zł na pokrywanie kosztów zakupu okularów korekcyjnych, których wymagają nasi pracownicy. Jeden z nich przyniósł fakturę na 650 zł. Jak ją zaksięgować?

  ...»

 • Co zrobić ze zlikwidowanym środkiem trwałym?

  2020.05.14

  Ze względu na stopień technicznego zużycia zdecydowaliśmy się na likwidację urządzenia zaliczonego do środków trwałych. Ponieważ to duża instalacja, więc trochę potrwa, zanim zostanie fizycznie zlikwidowana. Co z nią robić w sensie rachunkowym do tego czasu?

  ...»

 • Jak księguje się oprocentowane pożyczki udzielone pracownikowi?

  2020.05.14

  Na prośbę cenionego pracownika firma zgodziła się udzielić mu oprocentowanej pożyczki. Jak takie zdarzenie zaksięgować?

  ...»

 • Badanie sprawozdań finansowych w sytuacji pandemii

  2020.05.13

  16 marca 2020 r. PIBR przedstawiła zestaw wskazówek dotyczących badania sprawozdań finansowych za 2019 r. w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-Cov-2. Wskazano, że ponieważ epidemia koronawirusa coraz bardziej wpływa na klientów firm audytorskich oraz same firmy audytorskie, samorząd postanowił wesprzeć biegłych rewidentów, przygotowując zestaw wskazówek dotyczących badania sprawozdań finansowych za 2019 r.

  ...»

 • Pytania i odpowiedzi MF dotyczące COVID-19

  2020.05.12

  Epidemia COVID-19 w Polsce przypadła na okres sporządzania rocznych sprawozdań finansowych przez jednostki stosujące przepisy ustawy o rachunkowości. W związku z tym Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) opublikowało odpowiedzi na pytania dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego w czasie trwania epidemii, oraz ewidencji w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych, które wynikają ze skorzystania przez jednostki z rozwiązań przewidzianych w pakiecie tarczy antykryzysowej i finansowej. MF zastrzegło przy tym, że prezentowane pytania i odpowiedzi nie dotyczą zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów podatkowych.

  ...»

 • Jak COVID-19 wpływa na sprawozdanie finansowe

  2020.05.07

  Epidemia COVID-19 w Polsce przypadła na okres sporządzania rocznych sprawozdań finansowych przez jednostki stosujące przepisy ustawy o rachunkowości. Ze względu na wyjątkową sytuację, w jakiej znalazły się jednostki i ich kierownicy w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego, Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące przyjęcia przez jednostkę założenia dalszej kontynuacji działalności i wpływu na sporządzane sprawozdanie.

  ...»

 • Jak wykazać w księgach obroty wewnętrzne

  2020.05.04

  Ustalenie zmiany stanu produktów dla celów sporządzenia  rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym często sprawia kłopoty. Pojawiają się pytania,  jak ująć w rachunku zysków i strat takie transakcje, jak np. przekazanie własnych wyrobów gotowych do sklepów własnych, lub jak przyjąć do ewidencji wyroby gotowe jako środek trwały.

  ...»

 • Czy wydatki na leasingowanych pracowników traktujemy jako wydatki pracownicze?

  2020.04.30

  Do produkcji środków do walki z koronawirusem chcemy zatrudnić pracowników, ale w ramach ich leasingu z agencji pracy tymczasowej. Jak zaksięgować wystawiane przez nią faktury?

  ...»

 • Jak kwalifikować wydatki na montaż środka trwałego?

  2020.04.22

  Firma kupuje środek trwały, który będzie wymagał długotrwałego montażu. Jak zaksięgować związane z tym wydatki i jak później - po zakończonych pracach - wprowadzić ten środek trwały do majątku firmy?

  ...»

 • Jak księgować sprzedaż taniego laptopa, którego zakup był wcześniej ujęty w kosztach zużycia materiałów?

  2020.04.21

  Kupiliśmy taniego laptopa. Uznaliśmy go za niskocenny składnik majątku trwałego, dlatego nie ujmowaliśmy go w ewidencji środków trwałych. Teraz chcemy go sprzedać. Jak ustalić koszty rozchodu?

  ...»

Tematy tygodnia

Kiedy faktura może zostać uznana za pustą i jakie są tego konsekwencje

2022-01-24

Wystawienie faktury, w której wykaże się kwotę podatku, oznacza obowiązek jej zapłaty, nawet gdyby faktura nie dokumentowała faktycznej transakcji. Jest to sankcja, która zabezpiecza interesy fiskalne państwa przed ewentualnym odliczeniem VAT z takiej faktury przez nabywcę. W większości przypadków z pustymi fakturami mamy do czynienia podczas prób wyłudzenia VAT. Puste faktury to problem także uczciwych podatników, gdy np. faktura zostanie wystawiona przed terminem lub w wyniku pomyłki. Skutki mogą dotknąć zarówno sprzedawcę, jak i nabywcę.

...»

Wszystkie tematy ...»