Wtorek, 25.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Rachunkowość

Rachunkowość w IPP24

Nowe artykuły

 • Czy potwierdzenie sald można przeprowadzić mailem?

  2022.01.19

  Czy inwentaryzację metodą potwierdzenie sald można przeprowadzić elektronicznie, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej?

  ...»

 • Ujemny kapitał – jak zlikwidować?

  2022.01.07

  Spółka od wielu lat ma coraz większy ujemny kapitał własny. Jest spółką zależną i ponosi tylko koszty, a spółka matka wystawia faktury dla pozyskanych klientów. W związku z tym spółka córka nie ma przychodów. Co roku spółka matka przekazuje dopłatę na pokrycie straty. Czy istnieje w związku z tym jakieś ryzyko? Jak można zlikwidować kapitał ujemny?

  ...»

 • Jak weryfikować okres i stawkę amortyzacji środków trwałych w księgach rachunkowych

  2022.01.05

  Ustawa o rachunkowości zobowiązuje jednostki, by okresowo weryfikowały stosowane okresy i stawki amortyzacji środków trwałych. Jak często owa „okresowa” weryfikacja powinna być przeprowadzona? Czy istnieje ustalony termin jej przeprowadzenia? Jak ją prawidłowo udokumentować i przeprowadzić?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Czy stosowanie krajowych standardów rachunkowości to prawo czy obowiązek

  2021.11.02

  Ostatnio pojawia się coraz więcej krajowych standardów oraz stanowisk wydawanych przez Komitet Standardów Rachunkowości. Czy każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe ma obowiązek je stosować?

  ...»

 • Jakie są konsekwencje niezatwierdzenia i niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS w terminie

  2021.10.29

  Pomimo przedłużenia w 2021 r. terminów na zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego do 30 września 2021 r. nie udało nam się go zatwierdzić i złożyć do KRS. Jakie są tego konsekwencje?

  ...»

 • Jak podwyższyć cenę ewidencyjną wyrobów gotowych w księgach rachunkowych

  2021.10.28

  Spółka wycenia produkowane przez siebie wyroby gotowe według cen ewidencyjnych. W związku ze stosunkowo dużym wzrostem inflacji w ostatnich miesiącach, powodującej zwiększenie kosztów produkcji, postanowiono o konieczności podniesienia cen ewidencyjnych wyrobów gotowych. Czy takiej zmiany można dokonać w trakcie roku obrotowego (np. w listopadzie) czy też zmiana taka jest możliwa dopiero od początku roku następnego (tj. stycznia)? Jak w księgach rachunkowych powinna wyglądać zmiana ceny ewidencyjnej? W jaki sposób zmiana taka wpłynie na bilans?

  ...»

 • Leasing finansowy samochodu osobowego dla celów bilansowych

  2021.10.15

  Najczęstsze umowy leasingu to umowy leasingu samochodów. Ze względu na kilka ograniczeń w przepisach podatkowych w przypadku umowy leasingu samochodu pojawiają się pewne wątpliwości.

  ...»

 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych fakturę za holowanie samochodu

  2021.10.05

  Służbowy samochód osobowy uległ awarii w trasie. Była ona na tyle poważna, że uniemożliwiała dalszą bezpieczną podróż. W związku z tym pojazd został odholowany przez wyspecjalizowaną firmę do naszej siedziby. Za usługę holowania otrzymaliśmy fakturę. Czy w księgach rachunkowych wydatek ten należy ująć jako usługi obce czy też jako pozostałe koszty operacyjne. Czy z faktury tej należy odliczyć 50% VAT jak w przypadku faktur za paliwo i czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko 75% wydatków?

  ...»

 • Czy biuro musi informować klienta o innej, lepszej formie opodatkowania działalności

  2021.09.30

  Mój klient wystąpił do mnie z roszczeniem o to, żebym zwróciła mu nadwyżkę podatków, którą zapłacił jego zdaniem z mojej winy. Klient prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, sam sobie ją założył, wybrał formę opodatkowania i przyszedł do naszego biura rachunkowego. Po kilku latach współpracy stwierdził, że powinniśmy poinformować go o tym, że inna forma opodatkowania byłaby dla niego korzystniejsza i że gdyby przeszedł na ryczałt, to dużo oszczędziłby. Umowę o świadczenie usług księgowych zawarliśmy ustnie. Czy w tej sytuacji mogę się obawiać konieczności zapłaty odszkodowania?

  ...»

 • Kiedy księgować notę odsetkową?

  2021.09.15

  Firma przekroczyła termin płatności faktury wystawionej przez jednego z naszych kontrahentów. W związku z tym otrzymaliśmy od niego notę odsetkową. Czy należy ją ująć w księgach rachunkowych dopiero w momencie, gdy te odsetki zostaną zapłacone?

  ...»

 • Jak księgować wodę mineralną kupioną dla pracowników i przechowywaną w magazynie firmy?

  2021.09.10

  Firma kupuje wodę mineralną dla pracowników. Zakupiona woda trafia najpierw do magazynu, a później jest przekazywana pracownikom. Czy w takim przypadku wydanie wody można zaliczać bezpośrednio w koszty?

  ...»

 • Jak ująć w księgach rachunkowych nabywcy opakowania zwrotne kaucjonowane

  2021.09.07

  Jednostka zawarła z kontrahentem umowę na dostarczanie materiałów produkcyjnych. Materiały te dostarczane będą w opakowaniach zwrotnych, od których będzie pobierana kaucja w wysokości 500 zł/szt. Jak ujmować w księgach rachunkowych te opakowania? Czy stanowią one nasze aktywa obrotowe (towary)? Czy jeżeli nie zwrócimy części opakowań, będą one kosztem uzyskania przychodów?

  ...»

 • Jak ująć w księgach rachunkowych objęcie akcji w prostej spółce akcyjnej w zamian za pracę i usługi

  2021.09.01

  Klient biura rachunkowego zamierza utworzyć prostą spółkę akcyjną. Akcjonariusze w zamian za obejmowane akcje zobowiązali się oprócz wpłacenia gotówki wnieść swoją pracę i usługi w zamian za otrzymane akcje. W jaki sposób należy ująć w księgach rachunkowych objęcie akcji przez akcjonariuszy?

  ...»

Tematy tygodnia

Kiedy faktura może zostać uznana za pustą i jakie są tego konsekwencje

2022-01-24

Wystawienie faktury, w której wykaże się kwotę podatku, oznacza obowiązek jej zapłaty, nawet gdyby faktura nie dokumentowała faktycznej transakcji. Jest to sankcja, która zabezpiecza interesy fiskalne państwa przed ewentualnym odliczeniem VAT z takiej faktury przez nabywcę. W większości przypadków z pustymi fakturami mamy do czynienia podczas prób wyłudzenia VAT. Puste faktury to problem także uczciwych podatników, gdy np. faktura zostanie wystawiona przed terminem lub w wyniku pomyłki. Skutki mogą dotknąć zarówno sprzedawcę, jak i nabywcę.

...»

Wszystkie tematy ...»