Wtorek, 31.03.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Rachunkowość

Rachunkowość w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Jak ująć w księgach rachunkowych niezaksięgowaną w poprzednich latach opłatę rezerwacyjną

  2019.10.29

  Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i prowadzący księgi rachunkowe (pełna księgowość) jako Pan Jacek Kowalski (osoba prywatna) w 2017 r. wpłacił opłatę rezerwacyjną w wysokości 50 000 zł na apartament do Firmy Deweloperskiej. W 2018 r. Pan Jacek Kowalski, już jako Firma spisał akt notarialny na przyrzeczenie lokalu i strony ustaliły w tym akcie, że dokonana opłata rezerwacyjna będzie stanowiła zadatek na wymieniony apartament. Fakt ten został przeoczony i przedmiotowy zadatek nie został zaksięgowany w księgach rachunkowych - ani w 2017 r., ani też 2018 r. Sprawa została rozpoznana po dostarczeniu faktury końcowej, gdy okazało się, że brakuje jednej zaliczki. Wartość apartamentu wynosiła 600 000 zł, a faktura końcowa została wystawiona na wartość pomniejszoną o wpłacony zadatek, tj. na kwotę 550 000 zł. Jak poprawić ten błąd w księgach rachunkowych?

  ...»

 • Jak ująć w księgach rachunkowych przekazanie wina kontrahentowi w formie prezentu

  2019.10.28

  W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym chcemy wybranym kontrahentom wysyłać lub osobiście wręczać po butelce wina zapakowanego w pudełka opatrzone logo firmy. Jak ująć w księgach rachunkowych oraz rozliczyć podatkowo takie przekazanie alkoholu w formie prezentu?

  ...»

 • Jak ująć w księgach rachunkowych podatek od nieruchomości od budynku stanowiącego środek trwały w budowie

  2019.10.10

  Spółka kupiła w lipcu 2019 r. budynek. W budynku są prowadzone prace mające na celu zaadoptowanie go do celów prowadzonej działalności. Jak ująć w księgach rachunkowych podatek od nieruchomości dla tego środka trwałego w budowie?

  ...»

 • Jak ująć w księgach rachunkowych zawarcie ugody sądowej

  2019.10.08

  We wrześniu 2019 r. spółka zawarła ugodę sądową z dłużnikiem dotyczącą przeterminowanej należności, na którą jednostka utworzyła w 2018 r. odpis aktualizujący. Ugoda zakłada, że dłużnik w listopadzie 2019 r. spłaci 80% należności, zaś pozostała kwota jego długu zostanie umorzona. Jak ująć w księgach rachunkowych zawarcie tej ugody sądowej? Czy rozwiązanie odpisu aktualizującego powinno nastąpić w momencie zawarcia ugody (wrzesień) czy dopiero w momencie zapłaty przez dłużnika (listopad)?

  ...»

 • Jak ujęć w księgach rachunkowych zakup i sprzedaż akcji poprzez rachunek maklerski

  2019.10.04

  Spółka zamierza zainwestować wolne środki pieniężne w akcjach spółek giełdowych. W tym celu zamierzamy otworzyć w domu maklerskim rachunek maklerski. W jaki sposób ewidencjonować zakup i późniejszą sprzedaż akcji kupioną w ramach tego rachunku. Jak ewidencjonować prowizje od kupna i sprzedaży tych akcji, które pobierze dom maklerski? Jakich innych kosztów można się spodziewać w związku z kupnem i sprzedażą akcji?

  ...»

 • Jak ujęć w księgach rachunkowych zakup i sprzedaż akcji poprzez rachunek maklerski

  2019.10.02

  Spółka zamierza zainwestować wolne środki pieniężne w akcjach spółek giełdowych. W tym celu zamierzamy otworzyć w domu maklerskim rachunek maklerski. W jaki sposób ewidencjonować zakup i późniejszą sprzedaż akcji kupioną w ramach tego rachunku. Jak ewidencjonować prowizje od kupna i sprzedaży tych akcji, które pobierze dom maklerski? Jakich innych kosztów można się spodziewać w związku z kupnem i sprzedażą akcji?

  ...»

 • Jak ująć w księgach rachunkowych ekwiwalent za pranie odzieży

  2019.10.01

  Jak księgować wypłacany pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży? Czy ekwiwalent ten podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

  ...»

 • Jak zaksięgować nadwyżkę aportu nad wartością nominalną obejmowanych w zamian za jego wniesienie udziałów?

  2019.09.30

  W spółce kapitałowej jeden ze wspólników wniósł aport w gotówce w wysokości wyższej od wartości nominalnej obejmowanych w zamian udziałów. Jak zaksięgować taką operację

  ...»

 • Jak wygląda księgowanie dopłat pracodawcy poczynionych w ramach PPK?

  2019.09.27

  W związku z wejściem w życie pracowniczych planów kapitałowych mamy wątpliwość, jak księgować dopłaty, które pracodawca jest zobowiązany robić do składek pobieranych od pracownika?

  ...»

 • Czy w ciągu roku można przejść z pkpir na pełne księgi rachunkowe?

  2019.09.26

  Wspólnicy spółki osobowej chcą w ciągu roku przejść z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na pełne księgi rachunkowe. Czy można przeprowadzić taką operację w ciągu roku przy założeniu, że w tym czasie biznes prowadzony przez tych wspólników cały czas działa?

  ...»

Tematy tygodnia

Jaka jest odpowiedzialność podatkowa nabywców za VAT niezapłacony przez dostawcę

2020-03-30

Wprowadzając mechanizm podzielonej płatności (dalej: MPP) oraz obowiązek dokonywania płatności na rachunki wskazane na białej liście podatników VAT, ustawodawca wprowadził przepisy o odpowiedzialności nabywców za niewywiązywanie się z nałożonych obowiązków. Przedstawiamy przegląd przepisów o odpowiedzialności nabywców za VAT niezapłacony przez dostawcę.

...»

Wszystkie tematy ...»