Piątek, 19.08.2022

Informator prawno-podatkowy

15 najczęściej występujących błędów w informacji dodatkowej

Autor: Anna Jóźwiak, biegły rewident
Aktualizacja: 2011-03-21 00:00

Informacja dodatkowa jest kluczowa dla zrozumienia danych zawartych w bilansie i rachunku zysków i strat. Przez wiele jednostek ten obszar sprawozdania finansowego jest bagatelizowany i przygotowywany ze znacznie mniejszą starannością niż pozostałe części sprawozdania finansowego, chociaż jest jego najważniejszym elementem. W informacji dodatkowej znajdują się wyjaśnienia tego, co zostało liczbowo wykazane w bilansie i w rachunku zysków i strat.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zadaniowy system czasu pracy – zasady stosowania

2022-08-01

W zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie planuje pracownikowi dni i godzin pracy. Wyznacza jedynie zadania do wykonania w określonym czasie. Taki system umożliwia pracownikowi decydowanie o dniach i godzinach wykonywania pracy. Zadaniowego systemu czasu pracy nie można ustalić np. w formie polecenia przełożonego.

...»

Wszystkie tematy ...»