Piątek, 19.08.2022

Informator prawno-podatkowy

Rozliczanie rozchodu towarów handlowych z zastosowaniem stałych cen ewidencyjnych

Autor: Joanna Gawrońska, biegły rewident
Aktualizacja: 2011-04-11 00:00

Jedną z metod wyceny stosowanych do rozliczania obrotu towarami w księgach rachunkowych jest metoda stałych cen ewidencyjnych.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zadaniowy system czasu pracy – zasady stosowania

2022-08-01

W zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie planuje pracownikowi dni i godzin pracy. Wyznacza jedynie zadania do wykonania w określonym czasie. Taki system umożliwia pracownikowi decydowanie o dniach i godzinach wykonywania pracy. Zadaniowego systemu czasu pracy nie można ustalić np. w formie polecenia przełożonego.

...»

Wszystkie tematy ...»