Poniedziałek, 19.02.2018

Informator prawno-podatkowy

Czy trzeba zmienić politykę rachunkowości z powodu podwyższenia limitu dla niskocennych środków trwałych

Autor: Irena Pazio
Aktualizacja: 2018-01-31 06:10

Od 2018 r. obowiązuje podwyższony limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości 10 tys. zł. Czy w tej sytuacji będzie można zmienić podstawowe zasady polityki rachunkowości przedsiębiorstwa w zakresie ewidencji i wyceny środków trwałych na wzór limitów podatkowych i zastosować również bilansowo jednorazowy odpis w wysokości 10 tys. zł? Spółka stosowała do tej pory następujący podział: do 1 tys. zł środki (powyżej 1 roku użyteczności) były odpisywane w koszt materiałów, od 1 tys. do 3,5 tys. zł środki amortyzowano jednorazowo, powyżej 3,5 tys. zł stosowano amortyzację liniową. Jaki podział można by zastosować przy podwyższeniu progu z 3,5 tys. zł na 10 tys. zł?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2018 r.

2018-02-19

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę. Oznacza to wzrost kwoty wolnej od potrąceń w przypadku egzekucji komorniczych i administracyjnych obejmujących wynagrodzenie pracownicze. Od tej daty obowiązują też wyższe kwoty zmniejszające podatek, uzależnione od wysokości rocznej podstawy opodatkowania i zasadniczo bez wpływu na bieżące rozliczanie wynagrodzenia. Zatem przy ustalaniu wysokości kwoty wolnej od potrąceń pracodawcy nadal stosują kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 46,33 zł miesięcznie (556,02 zł rocznie), jeżeli pracownik ma do niej prawo.

...»

Wszystkie tematy ...»