Niedziela, 22.07.2018

Informator prawno-podatkowy

Jak ustalić i wykazać w sprawozdaniu finansowym trwałą utratę wartości środków trwałych

Autor: Irena Pazio
Aktualizacja: 2018-03-13 06:19

W związku ze zmianą technologii produkcji od stycznia 2018 r. przestaliśmy używać wielu środków trwałych niecałkowicie zamortyzowanych. Czy należy dokonać odpisów aktualizujących tych środków trwałych? Jak ustalić wartość odpisu aktualizującego i jak wykazać go w bilansie?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jakie kary grożą za naruszenie obowiązków nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

2018-07-16

13 lipca 2018 r. wchodzi w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ustawa wprowadza odmienne niż dotychczas zasady nakładania kar za naruszenia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. W artykule przedstawiamy, jakie wprowadzono rodzaje kar, ile wynosi maksymalny limit kar pieniężnych i sankcji karnych oraz jakie naruszenia przepisów są zagrożone karami.

...»

Wszystkie tematy ...»