Niedziela, 22.04.2018

Informator prawno-podatkowy

Jak rozliczyć w księgach rachunkowych fakturę w walucie obcej, gdy data wystawienia jest późniejsza od dostawy

Autor: Irena Pazio
Aktualizacja: 2018-04-04 06:12

Spółka cywilna prowadzi księgi handlowe. Otrzymuje od krajowych kontrahentów faktury zakupu w walucie obcej, gdzie data wystawienia jest późniejsza niż data dostawy. Do ksiąg rachunkowych koszt rozliczany jest według kursu poprzedzającego dzień wystawienia faktury, zaś dla celów VAT według kursu z dnia poprzedzającego powstanie obowiązku podatkowego, czyli dnia dostawy (jest to kurs zgodny z przeliczeniem VAT na złotówki na fakturze). Na koncie rozrachunków z tytułu VAT powstaje różnica między kwotą zaksięgowaną (VAT według kursu z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury) a kwotą rozliczoną do deklaracji VAT (podatek VAT według kursu z dnia poprzedzającego dzień dostawy). Jak zaksięgować tę różnicę?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jak dokumentować i korygować usługi zwolnione z VAT

2018-04-16

Obowiązek udokumentowania fakturą świadczenia usług zwolnionych z VAT powstaje dopiero wtedy, gdy zażąda tego nabywca usługi. Brak obowiązku wystawienia faktury nie wyklucza jednak prawa do jej wystawienia. Faktury dokumentujące świadczenie usług zwolnionych zawierają mniejszy zakres danych niż „zwykłe” faktury. Faktury te, tak jak inne, mogą być korygowane z różnych przyczyn, np. z powodu błędu w cenie czy przyznania rabatu potransakcyjnego. Przyczyny te wyznaczają moment uwzględnienia korekty podstawy opodatkowania w deklaracji VAT.

...»

Wszystkie tematy ...»