Sobota, 18.08.2018

Informator prawno-podatkowy

Jak rozliczyć w księgach rachunkowych fakturę w walucie obcej, gdy data wystawienia jest późniejsza od dostawy

Autor: Irena Pazio
Aktualizacja: 2018-04-04 06:12

Spółka cywilna prowadzi księgi handlowe. Otrzymuje od krajowych kontrahentów faktury zakupu w walucie obcej, gdzie data wystawienia jest późniejsza niż data dostawy. Do ksiąg rachunkowych koszt rozliczany jest według kursu poprzedzającego dzień wystawienia faktury, zaś dla celów VAT według kursu z dnia poprzedzającego powstanie obowiązku podatkowego, czyli dnia dostawy (jest to kurs zgodny z przeliczeniem VAT na złotówki na fakturze). Na koncie rozrachunków z tytułu VAT powstaje różnica między kwotą zaksięgowaną (VAT według kursu z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury) a kwotą rozliczoną do deklaracji VAT (podatek VAT według kursu z dnia poprzedzającego dzień dostawy). Jak zaksięgować tę różnicę?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jakie zmiany w funkcjonowaniu związków zawodowych będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

2018-08-13

Możliwość tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich przez osoby świadczące pracę na podstawie umów o dzieło, zlecenia czy w ramach tzw. samozatrudnienia to najważniejsza zmiana, jaką uchwalono w zakresie tworzenia i funkcjonowania organizacji związkowych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

...»

Wszystkie tematy ...»