Środa, 12.12.2018

Informator prawno-podatkowy

Jak w rachunku zysków i strat wykazać wynik na sprzedaży wielu środków trwałych

Autor: Joanna Gawrońska
Aktualizacja: 2018-12-03 05:39

Jednostka w ciągu roku obrotowego sprzedała kilka środków trwałych. Poszczególne transakcje przynosiły różny efekt ekonomiczny (raz była to strata innym razem zysk). Czy w rachunku zysków i strat mamy wykazać oddzielnie wynik na sprzedaży środków trwałych, które zakończyły się stratą oraz oddzielnie wynik na sprzedaży środków trwałych, które zakończyły się zyskiem? Czy też należy jedynie wyliczyć różnicę między wynikiem na sprzedaży środków trwałych, który przyniósł zysk, a wynikiem na sprzedaży środków trwałych, który przyniósł stratę, i wykazać saldo odpowiednio jako zysk lub stratę z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Wszyscy płatnicy mają obowiązek przesłać informacje podatkowe za 2018 r. do końca stycznia 2019 r.

2018-12-10

Do 31 stycznia 2019 r. wszyscy płatnicy muszą przekazać urzędom skarbowym informacje podatkowe za 2018 r. Podatnicy otrzymają je w terminie do końca lutego 2019 r. Pracodawcy składający informacje za nie więcej niż 5 podatników nie będą mogli przesłać ich w formie dokumentu pisemnego, lecz elektronicznie. Natomiast od 2020 r. w miesiącu przekroczenia przez pracownika I progu podatkowego pracodawca będzie obliczał zaliczkę podatkową według dwóch stawek podatku.  Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o pdof.

...»

Wszystkie tematy ...»