Czwartek, 21.11.2019

Informator prawno-podatkowy

Jak ująć w księgach rachunkowych niezaksięgowaną w poprzednich latach opłatę rezerwacyjną

Autor: Joanna Gawrońska
Aktualizacja: 2019-10-29 06:49

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i prowadzący księgi rachunkowe (pełna księgowość) jako Pan Jacek Kowalski (osoba prywatna) w 2017 r. wpłacił opłatę rezerwacyjną w wysokości 50 000 zł na apartament do Firmy Deweloperskiej. W 2018 r. Pan Jacek Kowalski, już jako Firma spisał akt notarialny na przyrzeczenie lokalu i strony ustaliły w tym akcie, że dokonana opłata rezerwacyjna będzie stanowiła zadatek na wymieniony apartament. Fakt ten został przeoczony i przedmiotowy zadatek nie został zaksięgowany w księgach rachunkowych - ani w 2017 r., ani też 2018 r. Sprawa została rozpoznana po dostarczeniu faktury końcowej, gdy okazało się, że brakuje jednej zaliczki. Wartość apartamentu wynosiła 600 000 zł, a faktura końcowa została wystawiona na wartość pomniejszoną o wpłacony zadatek, tj. na kwotę 550 000 zł. Jak poprawić ten błąd w księgach rachunkowych?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jak przygotować zawiadomienie o nałożeniu na pracownika kary porządkowej

2019-11-18

Pracodawca ma prawo nałożyć na pracownika karę porządkową. Może to być kara upomnienia, nagany lub kara pieniężna. O zastosowanej karze pracodawca powinien zawiadomić pracownika na piśmie. W zawiadomieniu trzeba wskazać rodzaj naruszenia, datę dopuszczenia się naruszenia przez pracownika oraz poinformować go o prawie złożenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.

...»

Wszystkie tematy ...»