Wtorek, 31.03.2020

Informator prawno-podatkowy

Jak potraktować księgowo spadek wartości nieruchomości inwestycyjnej wycenianej według ceny rynkowej?

Aktualizacja: 2020-01-03 06:17

Mamy nieruchomość inwestycyjną wycenianą według ceny rynkowej. Czy w takim przypadku dokonuje się odpisów aktualizacyjnych, jeśli wartość tej nieruchomości spadnie?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jaka jest odpowiedzialność podatkowa nabywców za VAT niezapłacony przez dostawcę

2020-03-30

Wprowadzając mechanizm podzielonej płatności (dalej: MPP) oraz obowiązek dokonywania płatności na rachunki wskazane na białej liście podatników VAT, ustawodawca wprowadził przepisy o odpowiedzialności nabywców za niewywiązywanie się z nałożonych obowiązków. Przedstawiamy przegląd przepisów o odpowiedzialności nabywców za VAT niezapłacony przez dostawcę.

...»

Wszystkie tematy ...»