Sobota, 22.02.2020

Informator prawno-podatkowy

Jak rozliczyć ratalny zakup prenumeraty produktu elektronicznego

Autor: Paweł Muż
Aktualizacja: 2020-01-29 06:21

Spółka w styczniu 2020 r. kupiła prenumeratę produktu elektronicznego (internetowa baza wiedzy INFORLEX) na 24 miesiące z aktywacją od 1 lutego 2020 r. Kwota prenumeraty to 7200 zł (+VAT), płatna w dwóch ratach (w terminie do 29 lutego 2020 r. i do 28 lutego 2021 r.). Jak rozliczyć podatkowo i ująć w księgach rachunkowych zakup tej prenumeraty płatny w ratach?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zmiana papierowej dokumentacji pracowniczej na elektroniczną – obowiązki pracodawcy

2020-02-17

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca może podjąć decyzję o digitalizacji dokumentacji pracowniczej, czyli o zmianie formy prowadzenia z papierowej na elektroniczną. Proces ten obejmuje wykonanie odwzorowania cyfrowego dotychczasowych papierowych egzemplarzy dokumentów, opatrzenie ich wymaganymi podpisami lub pieczęciami elektronicznymi oraz umieszczenie w specjalnie przygotowanym do tego systemie informatycznym. Ważnym elementem procesu digitalizacji jest powiadomienie pracowników o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przekazanie im jej papierowej wersji. Jeśli jest to niemożliwe, należy ją zniszczyć.

...»

Wszystkie tematy ...»