Sobota, 22.02.2020

Informator prawno-podatkowy

BILANS 2019. Czy należy ponawiać decyzję o sporządzaniu sprawozdania w formie uproszczonej

Autor: Paweł Muż
Aktualizacja: 2020-02-11 06:38

Spółka za 2018 r. sporządzała swoje sprawozdanie w formie uproszczonej. W bieżącym roku (2020) również planuje sporządzenie swojego rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. w takiej uproszczonej formie. Czy organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe musi ponownie podjąć decyzję/uchwałę o sporządzaniu sprawozdania finansowego?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zmiana papierowej dokumentacji pracowniczej na elektroniczną – obowiązki pracodawcy

2020-02-17

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca może podjąć decyzję o digitalizacji dokumentacji pracowniczej, czyli o zmianie formy prowadzenia z papierowej na elektroniczną. Proces ten obejmuje wykonanie odwzorowania cyfrowego dotychczasowych papierowych egzemplarzy dokumentów, opatrzenie ich wymaganymi podpisami lub pieczęciami elektronicznymi oraz umieszczenie w specjalnie przygotowanym do tego systemie informatycznym. Ważnym elementem procesu digitalizacji jest powiadomienie pracowników o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przekazanie im jej papierowej wersji. Jeśli jest to niemożliwe, należy ją zniszczyć.

...»

Wszystkie tematy ...»