Poniedziałek, 30.03.2020

Informator prawno-podatkowy

Czy elektroniczny podpis pod sprawozdaniem można złożyć po 31 marca

Autor: Paweł Muż
Aktualizacja: 2020-02-24 06:33

Główna księgowa przejęła obowiązki prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2020 r. Została zobowiązana do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. Na sprawdzenie prawidłowości i rzetelności ksiąg rachunkowych za 2019 r. oraz wyeliminowanie skutków ewentualnych błędów i nieprawidłowości pozostało mało czasu. Czy może ona podpisać sprawozdanie po 31 marca 2020 r.?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jaka jest odpowiedzialność podatkowa nabywców za VAT niezapłacony przez dostawcę

2020-03-30

Wprowadzając mechanizm podzielonej płatności (dalej: MPP) oraz obowiązek dokonywania płatności na rachunki wskazane na białej liście podatników VAT, ustawodawca wprowadził przepisy o odpowiedzialności nabywców za niewywiązywanie się z nałożonych obowiązków. Przedstawiamy przegląd przepisów o odpowiedzialności nabywców za VAT niezapłacony przez dostawcę.

...»

Wszystkie tematy ...»