Środa, 23.09.2020

Informator prawno-podatkowy

Zmiana wartości środka trwałego w wyniku otrzymanego rabatu

Autor: Joanna Gawrońska
Aktualizacja: 2020-09-02 06:43

W praktyce może zdarzyć się sytuacja, gdy na uprzednio zakupiony i wprowadzony do ewidencji środek trwały jednostka otrzyma od jego sprzedawcy korektę faktury, np. in minus, wynikającą z przyznanego rabatu cenowego. Wskutek otrzymania przez jednostkę faktury korygującej zmianie ulega kwota należna sprzedającemu, a tym samym jednostka powinna skorygować wartość początkową środka trwałego poprzez jej zmniejszenie.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Kto będzie mógł skorzystać z opodatkowania „estońskim CIT”

2020-09-21

Już od 2021 r. niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mogli płacić podatek dochodowy dopiero przy wypłacie zysku. Projekt ustawy wprowadzającej takie rozwiązanie został opublikowany 12 sierpnia 2020 r. W publikacji omawiamy, kto - według założeń projektu - i na jakich warunkach będzie mógł skorzystać z rozwiązań podatkowych związanych z wprowadzeniem tzw. estońskiego CIT.

...»

Wszystkie tematy ...»