Środa, 21.10.2020

Informator prawno-podatkowy

Jak dokonać kompensaty należności głównej oraz odsetek

Autor: Joanna Gawrońska
Aktualizacja: 2020-09-18 06:45

Spółka posiada przeterminowaną należność od kontrahenta w wysokości 30 000 zł. Jeśli kontrahent nie zapłaci, chcemy naliczyć odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych i wystawić notę księgową na kwotę 882,33 zł oraz dokonać jednocześnie kompensaty z posiadanymi zobowiązaniami wobec tego kontrahenta (w wysokości 18 000 zł). Czy taka kompensata jest możliwa? Jeśli tak, to czy na dzień bilansowy po kompensacie spółka może „na nowo” naliczyć odsetki od pozostałej należności, wystawiając notę księgową?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Slim VAT - zmiany w VAT od 1 stycznia 2021 r.

2020-10-19

18 sierpnia br. został opublikowany projekt ustawy zmieniającej ustawę o VAT oraz Prawo bankowe. Wprowadza on zapowiadane przez MF zmiany tzw. slim VAT. Z projektu wynika, że większość zmian będzie obowiązywało od 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem zmian dotyczących elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE, które będą obowiązywały od 2022 r. Projekt trafił do konsultacji. MF zachęca do zgłaszania uwag i propozycji.

...»

Wszystkie tematy ...»