Sobota, 05.12.2020

Informator prawno-podatkowy

BILANS 2020! Jak prawidłowo kompensować niedobory i nadwyżki towarów

Autor: Wioletta Chaczykowska
Aktualizacja: 2020-11-12 06:18

Spółka prowadzi ilościowo-wartościową ewidencję towarów, wyceniając je w cenach zakupu. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono zarówno nadwyżki, jak i niedobory towarów. Decyzją kierownika jednostki, na wniosek komisji inwentaryzacyjnej, część niedoborów uznano za zawinione. Pozostałe niedobory uznano za powstałe z przyczyn niezależnych od osoby odpowiedzialnej. Czy możemy skompensować nadwyżki z niedoborami? Jak ująć w księgach rachunkowych te zdarzenia?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jak ustalić płatnika zasiłków na 2021 r.

2020-11-30

O tym, kto będzie płatnikiem zasiłków w 2021 r., decyduje liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego (obowiązkowego lub dobrowolnego) na 30 listopada 2020 r. Jeżeli liczba osób zgłoszonych do tego ubezpieczenia przekroczy 20 osób, płatnik zostanie zobowiązany do ustalania wysokości i wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych w 2021 r. Mniejsza liczba osób ubezpieczonych (20 lub mniej) na ten dzień spowoduje, że w kolejnym roku kalendarzowym zasiłki będzie wypłacał ZUS.

...»

Wszystkie tematy ...»