Poniedziałek, 19.04.2021

Informator prawno-podatkowy

Jakie konsekwencje będzie miała dla firmy zmiana metody wyceny rozchodu zapasów?

Aktualizacja: 2021-04-07 06:53

Firma stosuje metodę FIFO do wyceny rozchodu zapasów. Rozważamy jednak opcję jej zmiany na metodę średniej ważonej ceny. Co to dla nas oznacza, jeśli od stycznia przyszłego roku wprowadzimy nową metodę rozliczania rozchodu zapasów?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jednoosobowa działalność gospodarcza – problemy z rozliczeniem VAT

2021-04-19

Obowiązki związane z rozliczaniem VAT nie są uzależnione od formy prowadzonej działalności. Jednak jednoosobowa działalność ze względu na swoją specyfikę powoduje wiele wątpliwości z rozliczeniem VAT. Po pierwsze, w działalności wykorzystywany jest prywatny majątek. Po drugie, majątek ten często stanowi współwłasność małżeńską. Ponadto problematyczne są również transakcje między firmami małżonków. Od 1 października 2020 r. muszą mieć oznaczenie TP.

...»

Wszystkie tematy ...»