Piątek, 22.10.2021

Informator prawno-podatkowy

Jak ująć w księgach rachunkowych nabywcy opakowania zwrotne kaucjonowane

Autor: Irena Pazio
Aktualizacja: 2021-09-07 06:45

Jednostka zawarła z kontrahentem umowę na dostarczanie materiałów produkcyjnych. Materiały te dostarczane będą w opakowaniach zwrotnych, od których będzie pobierana kaucja w wysokości 500 zł/szt. Jak ujmować w księgach rachunkowych te opakowania? Czy stanowią one nasze aktywa obrotowe (towary)? Czy jeżeli nie zwrócimy części opakowań, będą one kosztem uzyskania przychodów?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Akcjonariusz prostej spółki akcyjnej – jak oskładkować jego przychody

2021-10-18

Od 1 lipca 2021 r. przepisy przewidują możliwość zakładania prostej spółki akcyjnej (PSA). Jest to nowa forma prawna przedsiębiorstwa. Akcjonariusz takiej spółki, którego wkładem do niej jest świadczenie pracy lub usług, jest obejmowany ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność. Ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne są dla niego obowiązkowe od dnia rozpoczęcia do momentu zakończenia świadczenia pracy lub usług. Ubezpieczenie chorobowe jest z kolei dobrowolne.

...»

Wszystkie tematy ...»