Wtorek, 25.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Jak kompensować należności w walucie polskiej z zobowiązaniem w walucie obcej

Autor: Irena Pazio
Aktualizacja: 2021-12-01 06:22

Spółka posiada wobec krajowego kontrahenta należność wyrażoną w walucie polskiej oraz zobowiązanie w walucie obcej (euro). Czy można je skompensować? Jeśli tak, jak w księgach rachunkowych rozliczyć taką kompensatę?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Kiedy faktura może zostać uznana za pustą i jakie są tego konsekwencje

2022-01-24

Wystawienie faktury, w której wykaże się kwotę podatku, oznacza obowiązek jej zapłaty, nawet gdyby faktura nie dokumentowała faktycznej transakcji. Jest to sankcja, która zabezpiecza interesy fiskalne państwa przed ewentualnym odliczeniem VAT z takiej faktury przez nabywcę. W większości przypadków z pustymi fakturami mamy do czynienia podczas prób wyłudzenia VAT. Puste faktury to problem także uczciwych podatników, gdy np. faktura zostanie wystawiona przed terminem lub w wyniku pomyłki. Skutki mogą dotknąć zarówno sprzedawcę, jak i nabywcę.

...»

Wszystkie tematy ...»