Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Samorząd i administracja

Samorząd i administracja w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Czy dotację przedmiotową należy rozliczać w kwotach netto czy brutto

  2015.11.24

  Zakład budżetowy jest czynnym podatnikiem VAT. Koszty ujmuje w kwotach netto. Dotacja przedmiotowa jest opodatkowana tym podatkiem i w związku z tym zakład ma obowiązki wynikające z podatku należnego. Czy przekroczenie, o którym mowa w art. 15 ustawy o finansach publicznych, oblicza się w stosunku do kwoty netto dotacji (ta kwota wykazywana jest w sprawozdawczości jako przychód), czy też od kwoty otrzymanej z gminy, tj. od kwoty brutto?

  ...»

 • Uchwały rady gminy

  2015.11.24

  Rozstrzygnięcia rady gminy podejmowane są w drodze uchwał. Rada gminy może oczywiście wyrażać niewiążące stanowiska również w innych formach (proklamacji, opinii itd.), ale nie budzi wątpliwości fakt, że uchwały są w tym kontekście najbardziej istotne.

  ...»

 • Opłaty za udostępnienie informacji publicznej

  2015.11.24

  Zagadnienie ustalenia opłat za udostępnienie informacji publicznej jest jedną z najbardziej spornych kwestii, jakie stają przed organem administracji publicznej rozpatrującym wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

  ...»

 • Obowiązki wójta dotyczące sąsiedztwa parku narodowego

  2015.11.24

  Lokalizacja parku krajobrazowego na obszarze gminy to nie tylko korzyści, lecz także zadania i obowiązki dla włodarzy. Wiele zależy od właściwego planowania przestrzeni i dbania o środowisko – można przecież dobrze rozmieścić budowę galerii handlowej czy osiedli mieszkaniowych także w pobliżu parku.

  ...»

 • Jaki jest czas ważności zaświadczenia o niekaralności przedstawianego przez pracowników

  2015.11.24

  Pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych muszą mieć zaświadczenie o niekaralności. Jaki jest okres ważności tego zaświadczenia? Czy musimy okresowo potwierdzać niekaralność zatrudnionych urzędników? Czy jeżeli przy rekrutacji kandydat przedstawi zaświadczenie np. sprzed 6–10 miesięcy, to będzie ono dla nas wystarczające, czy należy wystąpić o nowe?

  ...»

 • Przedawnienie kosztów upomnienia

  2015.11.20

  Otrzymałem upomnienie z wezwaniem do rozbiórki części budynku wraz z informacją, że oprócz obowiązku wykonania decyzji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego muszę uiścić koszty upomnienia. Czy koszty te ulegają przedawnieniu? W jakiej wysokości liczone są odsetki od nieterminowego uiszczenia tych kosztów?

  ...»

 • Spółdzielnia może sprzedać mieszkanie, gdy lokator zalega z opłatami – wyrok TK

  2015.11.20

  Artykuł 1710 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest zgodny z Konstytucją. Na podstawie tego przepisu spółdzielnia ma prawo do wystąpienia z żądaniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji – w przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą czynszu. Wyrok TK obowiązuje od 19 października 2015 r., czyli od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw.

  ...»

 • Opłata reklamowa – nowa opłata lokalna

  2015.11.13

  Od 11 września 2015 r. opłata reklamowa jest kolejną opłatą lokalną. Rada gminy może wprowadzić taką opłatę od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych.

  ...»

 • Od dziś łatwiej o certyfikaty znajomości języka polskiego

  2015.11.12

  Osoby, ubiegające się o certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego, będą miały do nich łatwiejszy dostęp. W czwartek 12 listopada br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o języku polskim, dzięki której egzaminy będą mogły przeprowadzać np. szkoły polskie za granicą.

  ...»

 • Rażąco niska cena po nowelizacji – kontrowersje

  2015.11.10

  Obowiązująca od 19 października 2014 r. nowelizacja przepisów o zamówieniach publicznych wprowadziła zmiany w obowiązkach zamawiającego związanych z badaniem oferty pod względem zaoferowania rażąco niskiej ceny. W praktyce nowe przepisy zamiast ułatwiać czynności, stwarzają wiele problemów.

  ...»

Tematy tygodnia

Jakie obowiązki mają płatnicy składek w związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego

2022-06-20

W związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający uczniów lub studentów muszą zweryfikować, czy nadal są zwolnieni z opłacania składek za swoich zleceniobiorców. Jeżeli natomiast zleceniobiorcy kończą kształcenie, konieczne jest ustalenie, z jaką datą powinni zostać zgłoszeni do ZUS. Obowiązek weryfikacji statusu ucznia lub studenta dotyczy także płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, pełnoletnie dzieci swoich zatrudnionych.

...»

Wszystkie tematy ...»