Piątek, 19.08.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Samorząd i administracja

Samorząd i administracja w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Jak prawidłowo i skutecznie ocenić zasadność tajemnicy przedsiębiorstwa

  2015.11.10

  Obowiązująca w zamówieniach publicznych zasada jawności doznaje ograniczenia wyłącznie w ustawowo określonych przypadkach. Mimo to wykonawcy niekiedy nadużywają przysługujących im uprawnień, obejmując tajemnicą przedsiębiorstwa informacje, które w istocie nie są zastrzeżone. Zmusza to zamawiającego do wnikliwej oceny tego rodzaju zachowań.

  ...»

 • Reklama w pasie drogowym na nowych zasadach

  2015.11.06

  Choć ustawa krajobrazowa obowiązuje dopiero dwa miesiące, to już można zauważyć pewne jej niedociągnięcia. Jednym z nich jest brak spójności nowych zasad z przepisami o drogach publicznych. Może to skutecznie utrudnić walkę z zaśmiecaniem przestrzeni.

  ...»

 • Terminarz spotkań nie jest informacją publiczną

  2015.11.06

  Organy administracji publicznej, jak też osoby piastujące kierownicze stanowiska w tych organach używają różnych narzędzi wspomagających wykonywanie powierzonych zadań. Nie oznacza to w każdym przypadku, że narzędzia te będą stanowiły informację publiczną i w konsekwencji będą podlegały udostępnieniu.

  ...»

 • UOKiK uruchomił bazę i wyszukiwarkę wyroków sądowych

  2015.11.02

  UOKiK uruchomił internetową bazę i wyszukiwarkę wyroków sądowych dotyczących ochrony konsumentów i konkurencji. Baza zawiera informacje o wszystkich wyrokach sądowych, w których powodem był Prezes UOKiK, zapadłych po 3 września 2015 r.

  ...»

 • Loteria paragonowa – co warto wiedzieć o paragonach

  2015.10.30

  1 października 2015 r. ruszyła pierwsza w Polsce loteria paragonowa. Jej uczestnicy mogą wygrać samochody Opel Insignia i Astra oraz nowoczesne laptopy i ipady. Loteria ma zachęcać Polaków do wydawania i brania paragonów fiskalnych. Aby wziąć udział w loterii, wystarczy mieć ukończone 18 lat i paragon fiskalny na minimum 10 zł oraz zarejestrować go na stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl.

  ...»

 • Czy można zapewnić bezpłatny dowóz uczniom spoza gminy

  2015.10.29

  Do gminnej szkoły muzycznej uczęszczają dzieci z gminy i okolic. Czy dla dzieci spoza gminy samorząd, jako organ prowadzący szkołę, może zorganizować bezpłatny dowóz?

  ...»

 • Projekt budżetu jednostek samorządu terytorialnego na 2016 rok

  2015.10.28

  Do 15 listopada 2015 r. zarząd jednostki samorządu terytorialnego musi sporządzić i przedłożyć radzie lub sejmikowi oraz regionalnej izbie obrachunkowej projekt budżetu na 2016 rok.

  ...»

 • Obsługa prawna jako usługa niepriorytetowa

  2015.10.27

  Jeśli przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie dla danej jednostki usług prawniczych przez radców prawnych, należy pamiętać, że usługi te zalicza się do usług niepriorytetowych. W praktyce mogą powstać wątpliwości, jak prawidłowo dokonać opisu przedmiotu zamówienia i czy zasadne jest wskazywanie pozacenowego kryterium oceny ofert.

  ...»

 • Prezydent podpisał nowelę ustawy dającą ulgi dla wspierających innowacje

  2015.10.22

  Ulga podatkowa dla inwestujących w innowacje będzie obowiązywać dwa lata - zakłada m.in. podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę w ubiegłym tygodniu nowela ustawy dotycząca wspierania innowacyjności.

  ...»

 • Ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi

  2015.10.21

  Aby zapobiec nieracjonalnym podziałom gruntów rolnych i w celu przeciwdziałania rozdrabnianiu gospodarstw rolnych, od 1 stycznia 2016 r. ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego zostaną wprowadzone ograniczenia dopuszczalności przenoszenia własności (sprzedaż, zamiana, darowizna, dożywocie itp.) nieruchomości rolnej.

  ...»

Tematy tygodnia

Zadaniowy system czasu pracy – zasady stosowania

2022-08-01

W zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie planuje pracownikowi dni i godzin pracy. Wyznacza jedynie zadania do wykonania w określonym czasie. Taki system umożliwia pracownikowi decydowanie o dniach i godzinach wykonywania pracy. Zadaniowego systemu czasu pracy nie można ustalić np. w formie polecenia przełożonego.

...»

Wszystkie tematy ...»