Poniedziałek, 17.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Samorząd i administracja

Samorząd i administracja w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Jak prawidłowo i skutecznie ocenić zasadność tajemnicy przedsiębiorstwa

  2015.11.10

  Obowiązująca w zamówieniach publicznych zasada jawności doznaje ograniczenia wyłącznie w ustawowo określonych przypadkach. Mimo to wykonawcy niekiedy nadużywają przysługujących im uprawnień, obejmując tajemnicą przedsiębiorstwa informacje, które w istocie nie są zastrzeżone. Zmusza to zamawiającego do wnikliwej oceny tego rodzaju zachowań.

  ...»

 • Reklama w pasie drogowym na nowych zasadach

  2015.11.06

  Choć ustawa krajobrazowa obowiązuje dopiero dwa miesiące, to już można zauważyć pewne jej niedociągnięcia. Jednym z nich jest brak spójności nowych zasad z przepisami o drogach publicznych. Może to skutecznie utrudnić walkę z zaśmiecaniem przestrzeni.

  ...»

 • Terminarz spotkań nie jest informacją publiczną

  2015.11.06

  Organy administracji publicznej, jak też osoby piastujące kierownicze stanowiska w tych organach używają różnych narzędzi wspomagających wykonywanie powierzonych zadań. Nie oznacza to w każdym przypadku, że narzędzia te będą stanowiły informację publiczną i w konsekwencji będą podlegały udostępnieniu.

  ...»

 • UOKiK uruchomił bazę i wyszukiwarkę wyroków sądowych

  2015.11.02

  UOKiK uruchomił internetową bazę i wyszukiwarkę wyroków sądowych dotyczących ochrony konsumentów i konkurencji. Baza zawiera informacje o wszystkich wyrokach sądowych, w których powodem był Prezes UOKiK, zapadłych po 3 września 2015 r.

  ...»

 • Loteria paragonowa – co warto wiedzieć o paragonach

  2015.10.30

  1 października 2015 r. ruszyła pierwsza w Polsce loteria paragonowa. Jej uczestnicy mogą wygrać samochody Opel Insignia i Astra oraz nowoczesne laptopy i ipady. Loteria ma zachęcać Polaków do wydawania i brania paragonów fiskalnych. Aby wziąć udział w loterii, wystarczy mieć ukończone 18 lat i paragon fiskalny na minimum 10 zł oraz zarejestrować go na stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl.

  ...»

 • Czy można zapewnić bezpłatny dowóz uczniom spoza gminy

  2015.10.29

  Do gminnej szkoły muzycznej uczęszczają dzieci z gminy i okolic. Czy dla dzieci spoza gminy samorząd, jako organ prowadzący szkołę, może zorganizować bezpłatny dowóz?

  ...»

 • Projekt budżetu jednostek samorządu terytorialnego na 2016 rok

  2015.10.28

  Do 15 listopada 2015 r. zarząd jednostki samorządu terytorialnego musi sporządzić i przedłożyć radzie lub sejmikowi oraz regionalnej izbie obrachunkowej projekt budżetu na 2016 rok.

  ...»

 • Obsługa prawna jako usługa niepriorytetowa

  2015.10.27

  Jeśli przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie dla danej jednostki usług prawniczych przez radców prawnych, należy pamiętać, że usługi te zalicza się do usług niepriorytetowych. W praktyce mogą powstać wątpliwości, jak prawidłowo dokonać opisu przedmiotu zamówienia i czy zasadne jest wskazywanie pozacenowego kryterium oceny ofert.

  ...»

 • Prezydent podpisał nowelę ustawy dającą ulgi dla wspierających innowacje

  2015.10.22

  Ulga podatkowa dla inwestujących w innowacje będzie obowiązywać dwa lata - zakłada m.in. podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę w ubiegłym tygodniu nowela ustawy dotycząca wspierania innowacyjności.

  ...»

 • Ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi

  2015.10.21

  Aby zapobiec nieracjonalnym podziałom gruntów rolnych i w celu przeciwdziałania rozdrabnianiu gospodarstw rolnych, od 1 stycznia 2016 r. ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego zostaną wprowadzone ograniczenia dopuszczalności przenoszenia własności (sprzedaż, zamiana, darowizna, dożywocie itp.) nieruchomości rolnej.

  ...»

Tematy tygodnia

Od 13 lutego 2023 r. przemieszczenia wewnątrz UE wyrobów akcyzowych na podstawie dokumentu e-SAD

2022-01-17

Od 13 lutego 2023 r. uproszczony dokument towarzyszący (UDT) zostanie zastąpiony przez elektroniczny uproszczony dokument administracyjny (e-SAD). Natomiast od 2022 r. obowiązuje tylko nowa wersja UDT. Zmiany w zakresie elektronizacji procedur stosowanych do wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji wprowadziła nowelizacja z 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

...»

Wszystkie tematy ...»