Środa, 30.11.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Samorząd i administracja

Samorząd i administracja w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Jak prawidłowo i skutecznie ocenić zasadność tajemnicy przedsiębiorstwa

  2015.11.10

  Obowiązująca w zamówieniach publicznych zasada jawności doznaje ograniczenia wyłącznie w ustawowo określonych przypadkach. Mimo to wykonawcy niekiedy nadużywają przysługujących im uprawnień, obejmując tajemnicą przedsiębiorstwa informacje, które w istocie nie są zastrzeżone. Zmusza to zamawiającego do wnikliwej oceny tego rodzaju zachowań.

  ...»

 • Reklama w pasie drogowym na nowych zasadach

  2015.11.06

  Choć ustawa krajobrazowa obowiązuje dopiero dwa miesiące, to już można zauważyć pewne jej niedociągnięcia. Jednym z nich jest brak spójności nowych zasad z przepisami o drogach publicznych. Może to skutecznie utrudnić walkę z zaśmiecaniem przestrzeni.

  ...»

 • Terminarz spotkań nie jest informacją publiczną

  2015.11.06

  Organy administracji publicznej, jak też osoby piastujące kierownicze stanowiska w tych organach używają różnych narzędzi wspomagających wykonywanie powierzonych zadań. Nie oznacza to w każdym przypadku, że narzędzia te będą stanowiły informację publiczną i w konsekwencji będą podlegały udostępnieniu.

  ...»

 • UOKiK uruchomił bazę i wyszukiwarkę wyroków sądowych

  2015.11.02

  UOKiK uruchomił internetową bazę i wyszukiwarkę wyroków sądowych dotyczących ochrony konsumentów i konkurencji. Baza zawiera informacje o wszystkich wyrokach sądowych, w których powodem był Prezes UOKiK, zapadłych po 3 września 2015 r.

  ...»

 • Loteria paragonowa – co warto wiedzieć o paragonach

  2015.10.30

  1 października 2015 r. ruszyła pierwsza w Polsce loteria paragonowa. Jej uczestnicy mogą wygrać samochody Opel Insignia i Astra oraz nowoczesne laptopy i ipady. Loteria ma zachęcać Polaków do wydawania i brania paragonów fiskalnych. Aby wziąć udział w loterii, wystarczy mieć ukończone 18 lat i paragon fiskalny na minimum 10 zł oraz zarejestrować go na stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl.

  ...»

 • Czy można zapewnić bezpłatny dowóz uczniom spoza gminy

  2015.10.29

  Do gminnej szkoły muzycznej uczęszczają dzieci z gminy i okolic. Czy dla dzieci spoza gminy samorząd, jako organ prowadzący szkołę, może zorganizować bezpłatny dowóz?

  ...»

 • Projekt budżetu jednostek samorządu terytorialnego na 2016 rok

  2015.10.28

  Do 15 listopada 2015 r. zarząd jednostki samorządu terytorialnego musi sporządzić i przedłożyć radzie lub sejmikowi oraz regionalnej izbie obrachunkowej projekt budżetu na 2016 rok.

  ...»

 • Obsługa prawna jako usługa niepriorytetowa

  2015.10.27

  Jeśli przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie dla danej jednostki usług prawniczych przez radców prawnych, należy pamiętać, że usługi te zalicza się do usług niepriorytetowych. W praktyce mogą powstać wątpliwości, jak prawidłowo dokonać opisu przedmiotu zamówienia i czy zasadne jest wskazywanie pozacenowego kryterium oceny ofert.

  ...»

 • Prezydent podpisał nowelę ustawy dającą ulgi dla wspierających innowacje

  2015.10.22

  Ulga podatkowa dla inwestujących w innowacje będzie obowiązywać dwa lata - zakłada m.in. podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę w ubiegłym tygodniu nowela ustawy dotycząca wspierania innowacyjności.

  ...»

 • Ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi

  2015.10.21

  Aby zapobiec nieracjonalnym podziałom gruntów rolnych i w celu przeciwdziałania rozdrabnianiu gospodarstw rolnych, od 1 stycznia 2016 r. ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego zostaną wprowadzone ograniczenia dopuszczalności przenoszenia własności (sprzedaż, zamiana, darowizna, dożywocie itp.) nieruchomości rolnej.

  ...»

Tematy tygodnia

Minimalne wynagrodzenie i świadczenia od niego zależne w 2023 r.

2022-11-28

W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie dwukrotnie. W I półroczu 2023 r. do 3490 zł (z 3010 zł w 2022 r.) oraz w II półroczu 2023 r. do kwoty 3600 zł. Oznacza to, że inne świadczenia pracownicze, których wysokość zależy od płacy minimalnej, także zostaną podwyższone. Chodzi tu m.in. o dodatek za pracę w nocy, kwoty wolne od potrąceń czy wynagrodzenie za przestój. W efekcie wzrosną koszty zatrudnienia i składek ZUS, w tym m.in. dla przedsiębiorców opłacających je od preferencyjnej podstawy wymiaru. Natomiast stawka godzinowa dla zleceniobiorców od stycznia do czerwca 2023 r. wyniesie 22,80 zł za godzinę pracy (wzrost o 3,10 zł), natomiast od 1 lipca 2023 r. - 23,50 zł (wzrost o 3,80 zł). W 2022 r. stawka godzinowa wynosiła 19,70 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»