Środa, 25.05.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Samorząd i administracja

Samorząd i administracja w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Nowe jak stare - koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

  2015.10.19

  Koszty upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wynoszą 11,60 zł. Tak wynika z rozporządzenia MF obowiązującego od 17 października 2015 r.

  ...»

 • Prezydent podpisał ustawę regulującą zasady wypoczynku dzieci

  2015.10.15

  Ustawa z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym – podpisana w środę 14 października br. przez Prezydenta, ma przede wszystkim na celu wprowadzenie zmian w zasadach organizowania i nadzorowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz organizowania i nadzorowania kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku, zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas zorganizowanych wyjazdów, kolonii itp., wzmocnienie nadzoru nad wyjazdami w okresie wakacji i ferii, zapewnienie odpowiedniej opieki wychowawczej uczestnikom wypoczynku oraz szerszego zakresu informacji dla użytkowników elektronicznej bazy wypoczynku.

  ...»

 • Jak obliczać stypendium motywacyjne dla uczniów

  2015.10.13

  Bardzo prosimy o poradę dotyczącą sposobu wyliczenia wysokości stypendium za wyniki w nauce.

  ...»

 • Jakie prawa ma użytkownik wieczysty

  2015.10.08

  Gmina jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiącej własność powiatu. Czy może wnieść prawo użytkowania wieczystego tego gruntu do specjalnej strefy ekonomicznej?

  ...»

 • Wysokość opłaty za przedszkole

  2015.10.08

  Choć od reformy opłat przedszkolnych minęło już kilka lat, to wciąż zdarzają się na tym tle spory. Gminy zapominają czasem, że rodzic ponosi koszty opłaty za faktyczny, a nie za deklarowany pobyt dziecka w przedszkolu.

  ...»

 • Od dziś nowe przepisy dotyczące pomocy społecznej

  2015.10.05

  Od poniedziałku obowiązują nowe przepisy dotyczące pomocy społecznej. W sposób kompleksowy określają, kto może skorzystać z pomocy państwa i w jakiej formie. Nowela wskazuje, za co odpowiedzialne są gminy. Daje też większą ochronę pracownikom socjalnym.

  ...»

 • Czy zawsze należy naliczać i pobierać odsetki od nieterminowych płatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze

  2015.10.01

  Samorządowa jednostka budżetowa, realizująca zadania z zakresu pomocy społecznej, pobiera dochody z tytułu opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zdarza się, że osoby, którym świadczone są te usługi, lub ich opiekunowie opóźniają się z terminem płatności określonym w wydanych decyzjach. Do tej pory za nieterminowe wpłaty naliczaliśmy, bez względu na kwotę, odsetki, które pobierane były razem z wnoszonymi opłatami. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

  ...»

 • Czy z budżetu gminy mogą być sfinansowane obchody rocznicy powstania OSP

  2015.10.01

  W związku z wątpliwościami w sprawie możliwości sfinansowania z budżetu gminy obchodów jubileuszu 55-lecia powstania ochotniczej straży pożarnej Gmina Łęczyca zwróciła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z wnioskiem o wyjaśnienie przedmiotowej kwestii.

  ...»

 • TK: kara dla właściciela auta za niewskazanie kierującego - umiarkowana i zgodna z konstytucją

  2015.09.30

  Kara grzywny dla właściciela auta za niewskazanie kierującego, który popełnił wykroczenie drogowe, jest umiarkowana i proporcjonalna do zakładanych celów ustawodawcy - uznał Trybunał Konstytucyjny.

  ...»

 • 1 października wrosną zasiłki i uprawniające do nich progi dochodowe

  2015.09.30

  604 zł wynosić będzie od 1 października maksymalna kwota zasiłku stałego z pomocy społecznej. Do tej pory było to 529 zł. O kilkadziesiąt złotych wzrosną również inne świadczenia, podniesione zostaną też kryteria dochodowe uprawniające do takiej pomocy.

  ...»

Tematy tygodnia

Jak rozliczać VAT od umów długoterminowych

2022-05-23

Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT wymaga prawidłowego określenia chwili dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W przypadku czynności długoterminowych, gdy obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, największy problem stwarza ustalenie momentu wykonania usługi. Spory wywołuje odpowiedź na pytanie, które usługi możemy uznać za wykonane z końcem okresów rozliczeniowych, gdy są ustalane. Natomiast gdy nie mamy określonych okresów rozliczeniowych, powstaje pytanie, czy umowa długoterminowa jest wykonana z dniem jej zawarcia czy zakończenia. Obecnie organy zajmują niekorzystne dla podatników stanowisko.

...»

Wszystkie tematy ...»