Wtorek, 24.05.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Samorząd i administracja

Samorząd i administracja w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Sąd administracyjny: opłaty za parkowanie w soboty w Augustowie - legalne

  2015.09.03

  Pobieranie przez samorząd Augustowa (Podlaskie) opłat za parkowanie w soboty nie narusza prawa - orzekł w czwartek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku i oddalił skargę prokuratury na uchwałę augustowskich radnych dotyczącą płatnego parkowania.

  ...»

 • Od dziś startują pierwsze centra obsługi

  2015.09.01

  1 września Administracja Podatkowa uruchamia centra obsługi. To nowe udogodnienie, dzięki któremu podatnicy będą mogli załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie, ale zrobią to także w wybranych miejscach na terenie całego kraju. Ponadto w centrach, oprócz spraw podatkowych, będzie można złożyć wybrane dokumenty z obszaru ZUS i akcyzy. Także od 1 września mikroprzędsiębiorca w centrach obsługi będzie mógł skorzystać z pomocy asystenta podatnika.

  ...»

 • Działacze opozycji z PRL otrzymają wsparcie finansowe - nowe przepisy wchodzą w życie

  2015.08.31

  Pomoc finansową w wysokości 400 zł miesięcznie i jednorazowe świadczenie specjalne przyznawane w wyjątkowych wypadkach - przewiduje obowiązująca od dziś  nowa ustawa o pomocy dla działaczy opozycji antykomunistycznej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

  ...»

 • Z czym wiąże się przekazanie gminie drogi wewnętrznej

  2015.08.31

  Na wniosek właściciela nieruchomości dokonany został podział nieruchomości. W wyniku podziału doszło do wydzielenia działki pod drogę wewnętrzną, z której będzie korzystać gmina. Czy w tym wypadku decyzja podziałowa będzie wywoływać skutek prawny w postaci przeniesienia własności wydzielonej działki na rzecz gminy (art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami) i czy za taką działkę należy się odszkodowanie?

  ...»

 • Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014–2020

  2015.08.31

  W latach 2014–2020 obowiązuje nowa procedura odwoławcza wobec negatywnej oceny projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jest ona zbliżona do poprzedniej, ale zawiera kilka nowych rozwiązań.

  ...»

 • Prezydent podpisał ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, utrudniającą obrót ziemią

  2015.08.28

  Określenie maksymalnej powierzchni rodzinnego gospodarstwa rolnego, ograniczenie podziału gospodarstw rolnych i wprowadzenie ich rejestru - to niektóre elementy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, którą - jak poinformowała Kancelaria Prezydenta - podpisał prezydent Andrzej Duda.

  ...»

 • Od 2016 r. straże miejskie bez prawa do kontroli fotoradarowej

  2015.08.28

  Od 1 stycznia 2016 r. straże gminne i miejskie zostaną pozbawione możliwości przeprowadzania kontroli fotoradarowej kierowców - zakłada nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

  ...»

 • Zniesienie obowiązku meldunkowego dopiero w 2018 r.

  2015.08.28

  Obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony w 2018 r.; prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ewidencji ludności przesuwającą termin zniesienia tego obowiązku z 1 stycznia 2016 r. na 1 stycznia 2018 r.

  ...»

 • Urlop za granicą – jak trwoga to do …

  2015.08.28

  Marszałka województwa. Od dziś bowiem obowiązuje nowelizacja ustawy o usługach turystycznych, która doprecyzowuje, że organizacja powrotu turystów z urlopów w sytuacji, gdy nie zapewnia tego niewypłacalny organizator wyjazdu lub pośrednik turystyczny należy do zadań marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki.

  ...»

 • Dziś wchodzi w życie ustawa o książeczkach zdrowia dziecka

  2015.08.28

  W piątek wchodzą w życie przepisy, zgodnie z którymi książeczki zdrowia dziecka staną się elementem dokumentacji medycznej. Wzór nowych książeczek nie jest jeszcze znany - minister zdrowia stosowne rozporządzenie powinien wydać do 28 lutego przyszłego roku.

  ...»

Tematy tygodnia

Jak rozliczać VAT od umów długoterminowych

2022-05-23

Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT wymaga prawidłowego określenia chwili dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W przypadku czynności długoterminowych, gdy obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, największy problem stwarza ustalenie momentu wykonania usługi. Spory wywołuje odpowiedź na pytanie, które usługi możemy uznać za wykonane z końcem okresów rozliczeniowych, gdy są ustalane. Natomiast gdy nie mamy określonych okresów rozliczeniowych, powstaje pytanie, czy umowa długoterminowa jest wykonana z dniem jej zawarcia czy zakończenia. Obecnie organy zajmują niekorzystne dla podatników stanowisko.

...»

Wszystkie tematy ...»