Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Samorząd i administracja

Samorząd i administracja w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • MZ: kanapki w sklepikach szkolnych bez majonezu i salami

  2015.08.27

  W kanapkach sprzedawanych w sklepikach szkolnych będą musiały znaleźć się warzywa lub owoce; ponadto mogą one zawierać np. szynkę z indyka, przetwory z ryb i jaja, ale nie można do nich dodawać majonezu i salami - to jedna z zasad, którą wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia.

  ...»

 • Większy nadzór nad rynkiem finansowym

  2015.08.27

  Ochrona klientów firm pożyczkowych m.in. przed naliczaniem ogromnych kosztów ich zaciągania to cel tzw. ustawy "antylichwiarskiej", którą podpisał wczoraj prezydent Andrzej Duda.

  ...»

 • Prezydent podpisał ustawę powołującą Rzecznika Finansowego

  2015.08.26

  Powołanie Rzecznika Finansowego, który będzie reprezentował klientów w sporach z instytucjami finansowymi zakłada podpisana przez prezydenta ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

  ...»

 • Sprzedaż produktów rolnych na umowę

  2015.08.26

  Każda dostawa produktów rolnych do punktów skupu czy przetwórni będzie wymagała zawarcia pisemnej umowy - zakłada znowelizowana ustawa o Agencji Rynku Rolnego podpisana przez prezydenta - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta.

  ...»

 • Bezpłatna pomoc prawna od 2016 r. - prezydent podpisał ustawę

  2015.08.26

  Od początku 2016 r. w Polsce będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna dla osób najuboższych, młodych i seniorów, kombatantów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz ofiar klęsk żywiołowych. Prezydent Andrzej Duda podpisał tę oczekiwaną od dawna ustawę.

  ...»

 • Od 400 do 800 zł pomocy na hektar dla rolników poszkodowanych przez suszę

  2015.08.26

  Od 400 do 800 zł pomocy na hektar dostaną poszkodowani przez suszę rolnicy, którzy ubezpieczyli się od co najmniej jednego ryzyka pogodowego; gospodarstwa nieubezpieczone dostaną pomoc pomniejszoną o 50 proc. - powiedział po wczorajszym posiedzeniu rządu minister rolnictwa Marek Sawicki.

  ...»

 • Prezydent zwrócił się do Senatu z wnioskiem o referendum 25 października

  2015.08.21

  Prezydent Andrzej Duda oświadczył w telewizyjnym orędziu wygłoszonym wczoraj wieczorem, że zwraca się do Senatu z wnioskiem, by w dniu wyborów 25 października pod ogólnokrajowe referendum poddać kwestie: zniesienia obowiązku szkolnego sześciolatków, obniżenia wieku emerytalnego i ochrony Lasów Państwowych.

  ...»

 • Zawieszenie i umorzenie egzekucji opłaty śmieciowej

  2015.08.20

  Od 18 kwietnia br. zmieniły się przepisy w zakresie egzekucji opłaty śmieciowej. Obecnie organ wykonawczy gminy może wykonywać zadania z tego zakresu tylko wtedy, jeżeli zawrze w tym zakresie porozumienie z naczelnikiem urzędu skarbowego.

  ...»

 • Wnioski o zasiłki przez internet - prezydent podpisał ustawę

  2015.08.18

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kilku ustaw, która wprowadza możliwość składania wniosku o przyznanie zasiłku przez internet, elektroniczną wymianę informacji między urzędami oraz przeprowadzanie wywiadu środowiskowego za pomocą e-kwestionariusza.

  ...»

 • Jak rozpoznać porozumienie ograniczające konkurencję

  2015.08.17

  Zamawiający musi przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Zapewnienie przestrzegania zasady uczciwej konkurencji należy do obowiązków zamawiającego jako gospodarza postępowania. To zamawiający musi każdorazowo sprawdzić, czy w przygotowanych ofertach nie występuje np. zmowa przetargowa, manipulowanie przez wykonawcę kryteriami oceny ofert lub tzw. nieuczciwe konsorcjum.

  ...»

Tematy tygodnia

Jakie obowiązki mają płatnicy składek w związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego

2022-06-20

W związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający uczniów lub studentów muszą zweryfikować, czy nadal są zwolnieni z opłacania składek za swoich zleceniobiorców. Jeżeli natomiast zleceniobiorcy kończą kształcenie, konieczne jest ustalenie, z jaką datą powinni zostać zgłoszeni do ZUS. Obowiązek weryfikacji statusu ucznia lub studenta dotyczy także płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, pełnoletnie dzieci swoich zatrudnionych.

...»

Wszystkie tematy ...»