Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Samorząd i administracja

Samorząd i administracja w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Ustawa krajobrazowa – jeszcze nie weszła w życie, a już budzi wątpliwości

  2015.08.14

  Ustawa krajobrazowa zacznie obowiązywać od 16 sierpnia br. Bez wątpienia stanowi dobry krok w kierunku ochrony polskiego krajobrazu, choć niektórzy eksperci wskazują już w tej chwili na jej mankamenty.

  ...»

 • Nowe zasady udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom

  2015.08.12

  Od 1 stycznia 2016 r. zmieniają się przepisy dotyczące udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwom będącym w trakcie postępowań restrukturyzacyjnych. Zmiany dotyczą też tych firm, które realizują usługi w ogólnym interesie gospodarczym.

  ...»

 • Rząd wydał rozporządzenie ws. ograniczenia dostaw energii

  2015.08.11

  Od 11 sierpnia br. do końca miesiąca wprowadzone będą ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla odbiorców o mocy umownej powyżej 300 kW (fabryki, huty, duże energochłonne zakłady przemysłowe) - stanowi rozporządzenie wydane we wtorek przez rząd.

  ...»

 • Sposób ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej

  2015.08.04

  W związku z wątpliwościami w sprawie prawidłowego sposobu ustalania miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej Starostwo Powiatowe w Żarach zwróciło się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z wnioskiem o wyjaśnienie przedmiotowych kwestii.

  ...»

 • Termin rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

  2015.07.29

  Skargi na bezczynność organów administracji publicznej w zakresie udostępnienia informacji publicznej są często rozpatrywane przez sądy administracyjne. Część z nich podlega uwzględnieniu, na co może mieć wpływ duże skomplikowanie regulacji o dostępie do informacji publicznej.

  ...»

 • Olszewski: chcemy uszczelnić system badań technicznych pojazdów

  2015.07.22

  Uszczelnienie systemu badań technicznych pojazdów to cel przygotowanego przez MIR wstępnego projektu założeń noweli ustawy Prawo o ruchu drogowym - powiedział PAP wiceszef MIR Paweł Olszewski. Ocenił, że jest szansa na jego uchwalenie jeszcze w tej kadencji Sejmu.

  ...»

 • Konsekwencje nieskorzystania przez wykonawcę z prawa do wyjaśnienia SIWZ

  2015.07.22

  Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Sąd Najwyższy uznał, że wykonawca powinien być aktywny w wyjaśnianiu nieprecyzyjnych zapisów specyfikacji przetargu. Prawo nie przewiduje automatycznej odpowiedzialności zamawiającego nawet, gdy ten nieprecyzyjnie określił warunki przetargu. Brak aktywności wykonawcy w wyjaśnieniu SIWZ może powodować jego porażkę przed sądem w sporze o kary umowne z tytułu opóźnienia w realizacji zamówienia.

  ...»

 • Prezydent podpisał nowelizację ustawy o samorządzie gminnym

  2015.07.21

  Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w poniedziałek nowelizację ustawy o samorządzie gminnym - poinformowała dziś kancelaria prezydencka. Nowela ma m.in. ułatwiać współpracę jednostek samorządu terytorialnego oraz zachęcać je do dobrowolnego łączenia się.

  ...»

 • Ekspertka: w nowym Pzp zapomniano o uregulowaniu kluczowych kwestii

  2015.07.21

  Projektowane nowe Prawo zamówień publicznych zbyt dosłownie wdraża unijne dyrektywy; zarazem zupełnie zapomniano o konieczności uregulowania np. braku jednolitości orzecznictwa KIO, niezależności KIO czy oddzielenia KIO od Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych - mówi PAP ekspertka.
  Radca prawny Katarzyna Grzywacka (…) oceniła, że "z całą pewnością wprowadzenie nowych przepisów o zamówieniach publicznych będzie dużym przełomem w podejściu do tego systemu w Polsce".

  ...»

 • Termin związania ofertą – problemy w praktyce

  2015.07.20

  W przepisach o zamówieniach publicznych nie zdefiniowano pojęcia „termin związania ofertą”. Ustawodawca natomiast używa go i przypisuje mu prawne i faktyczne znaczenie. Wykonawcy, składając ofertę w postępowaniu, zgadzają się na objęcie jej terminem związania. Z kolei zamawiający, przygotowując postępowanie, decyduje o jego długości. W praktyce udzielania zamówień publicznych z pojęciem tym wiążą się problemy dotyczące skutków upływu tego terminu – dotyczące zwłaszcza wyrażania przez wykonawcę zgody na jego przedłużenie, jak i możliwości wykluczenia wykonawcy, który takiej zgody nie udzielił.

  ...»

Tematy tygodnia

Jakie obowiązki mają płatnicy składek w związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego

2022-06-20

W związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający uczniów lub studentów muszą zweryfikować, czy nadal są zwolnieni z opłacania składek za swoich zleceniobiorców. Jeżeli natomiast zleceniobiorcy kończą kształcenie, konieczne jest ustalenie, z jaką datą powinni zostać zgłoszeni do ZUS. Obowiązek weryfikacji statusu ucznia lub studenta dotyczy także płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, pełnoletnie dzieci swoich zatrudnionych.

...»

Wszystkie tematy ...»