Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Samorząd i administracja

Samorząd i administracja w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Czy dział księgowości jednostki samorządowej może kupić słowniki języka polskiego

  2015.07.17

  Gmina często rozstrzyga wątpliwości związane ze swoimi obowiązkami jako płatnik, występując o indywidualne interpretacje. We wnioskach ORD-IN pojawia się niekiedy konieczność odwołania się do słowników języka polskiego. Czy można tą potrzebą uzasadnić zakup słownika języka polskiego przez dział księgowości gminy lub jej jednostki? Czy uzasadniony będzie zakup kilku takich słowników?

  ...»

 • Prezydent: wybory parlamentarne odbędą się 25 października

  2015.07.17

  Wybory parlamentarne odbędą się 25 października - ogłosił w piątek prezydent Bronisław Komorowski. Ta data pozwoli PKW "gładko" przejść od przeprowadzenia referendum do działań związanych z wyborami - uzasadnił. Komorowski poinformował też, że nie będzie kandydował w tych wyborach.

  ...»

 • Rozliczenie kosztów pośrednich w trakcie realizacji projektu finansowanego środkami UE

  2015.07.16

  W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2016 r. realizujemy projekt współfinansowany z EFS, w którym koszty pośrednie (koszty wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do obsługi projektu) będą rozliczane ryczałtem 1,5 % kosztów bezpośrednich. Czy można rozliczyć we wniosku o płatność za 2015 r. koszty pośrednie wyższe, niż faktycznie zostały poniesione, natomiast we wniosku sporządzonym za I kwartał 2016 r. niższe od faktycznie poniesionych (wiąże się to z niską kwotą wydatków bezpośrednich, jakie będą poniesione w 2016 r.)? W całym okresie realizacji projektu koszty wynagrodzenia rozliczone w ramach kosztów pośrednich będą poniesione w wysokości rozliczonej w ramach kosztów pośrednich, tylko w innych kwotach, w poszczególnych latach realizacji projektu.

  ...»

 • Czy można ustalić trwały zarząd nieruchomością na rzecz spółki cywilnej

  2015.07.14

  Do burmistrza miasta wpłynął wniosek od spółki cywilnej zawiązanej przez osoby fizyczne o oddanie jej w trwały zarząd nieruchomości obejmującej kontenerowiec (z pomieszczeniami biurowymi) i parking. Czy spółce takiej jako podmiotowi nieposiadającemu osobowości prawnej można oddać nieruchomość gminną w trwały zarząd?

  ...»

 • Sejm przyjął ustawę "antylichwiarską"

  2015.07.10

  Klienci firm pożyczkowych będą chronieni przed ogromnymi, "lichwiarskimi" kosztami pożyczek, a z rynku finansowego będzie łatwiej eliminować oszustów - takie mają być skutki nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym uchwalonej w piątek przez Sejm.

  ...»

 • Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej - noclegownie tylko dla trzeźwych

  2015.07.09

  Dzieci, których rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, nie będą musiały w przyszłości ponosić kosztów ich pobytu w domu pomocy społecznej - to tylko jedna ze zmian wynikających z uchwalonej przez Sejm w czwartek nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z inną, w noclegowniach i schroniskach będą mogły przebywać wyłącznie osoby trzeźwe.

  ...»

 • Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym

  2015.07.09

  Umożliwienie dalszego prowadzenia stacji kontroli pojazdów m.in. przez szkoły, centra kształcenia praktycznego zakłada uchwalona w piątek przez Sejm poselska nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowelizację poparły wszystkie kluby parlamentarne.

  ...»

 • Sejm doprecyzował zasady przekazywania 1 proc. podatku

  2015.07.09

  Doprecyzowanie zasady przekazywania 1 proc. podatku dochodowego Organizacjom Pożytku Publicznego i utworzenie Funduszu Wspierania OPP - przewiduje uchwalona w czwartek przez Sejm nowelizacja ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

  ...»

 • Dziś wchodzi w życie nowela o drogach publicznych

  2015.07.09

  Przekazywanie przez województwa innym samorządom zarządu nad drogami, zakłada m.in. nowelizacja ustawy o drogach publicznych, która w czwartek wchodzi w życie.


  ...»

 • Od kogo gmina może kupić nieruchomość

  2015.07.03

  Gmina planuje rozbudowę centrum rekreacyjno-sportowego. W tym celu musi odkupić sąsiedni grunt, którego właścicielem jest osoba fizyczna. Czy gmina może nabywać nieruchomość od prywatnego właściciela?

  ...»

Tematy tygodnia

Jakie obowiązki mają płatnicy składek w związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego

2022-06-20

W związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający uczniów lub studentów muszą zweryfikować, czy nadal są zwolnieni z opłacania składek za swoich zleceniobiorców. Jeżeli natomiast zleceniobiorcy kończą kształcenie, konieczne jest ustalenie, z jaką datą powinni zostać zgłoszeni do ZUS. Obowiązek weryfikacji statusu ucznia lub studenta dotyczy także płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, pełnoletnie dzieci swoich zatrudnionych.

...»

Wszystkie tematy ...»