Środa, 30.11.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Samorząd i administracja

Samorząd i administracja w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Rząd przyjął Plan Morawieckiego

  2016.02.16

  Na dzisiejszym posiedzeniu rząd premier Beaty Szydło przyjął Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, długoletnią strategię rozwojową Polski, zwaną od jej twórcy, wicepremiera i ministra rozwoju Planem Morawieckiego. "Chcemy odbudować polski przemysł. Nie boimy się mówić, że kapitał ma narodowość" - mówiła dziś po posiedzeniu rządu premier Beata Szydło.

  ...»

 • Rząd omówi dziś plan Morawieckiego, czyli strategię rozwoju Polski na 25 lat

  2016.02.16

  Wzrost uprzemysłowienia, więcej dobrze płatnych miejsc pracy, wspieranie polskiego eksportu i ułatwienia dla biznesu na polu innowacyjności - przewiduje tzw. plan Morawieckiego, którym dziś zajmie się rząd. Źródła jego finansowania to tanie kredyty i zwiększanie oszczędności.

  ...»

 • Senat przyjął bez poprawek ustawę wprowadzającą program 500 plus

  2016.02.15

  500 zł na drugie i kolejne dziecko, a w mniej zamożnych rodzinach również na pierwsze - to główne założenie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, którą Senat przyjął w piątek 12 lutego br. bez poprawek. Wypłaty świadczeń mają ruszyć w kwietniu.

  ...»

 • Konsorcjum w kontekście spełniania warunków udziału w postępowaniu

  2016.02.10

  Zdarza się, że wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia nie spełniają samodzielnie postawionych warunków. Mogą wówczas zawiązać konsorcjum i działać wspólnie. Do konsorcjum należy jednak odpowiednio stosować przepisy dotyczące wymaganych uprawnień, wiedzy i doświadczenia czy kondycji finansowo-ekonomicznej. W praktyce powstają liczne wątpliwości, w jakim zakresie konsorcjum jako całość powinno wykazać spełnianie takich warunków.

  ...»

 • Uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w innych krajach UE

  2016.02.09

  Od 18 stycznia 2016 r. obowiązuje nowa ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (zastąpiła ona ustawę z 18 marca 2008 r.).

  ...»

 • Wsparcie dla kredytobiorców spłacających kredyt mieszkaniowy

  2016.02.09

  19 lutego 2016 r. wchodzi w życie ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Określa ona zasady przyznawania zwrotnego wsparcia finansowego osobom fizycznym zobowiązanym do spłaty kredytu mieszkaniowego, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.

  ...»

 • Kto ustala miesięczny limit przebiegu kilometrów na jazdy lokalne dla wójta

  2016.02.08

  Czy rada gminy jest upoważniona do ustalania miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne dla wójta?

  ...»

 • Nowy kurs euro i nowe progi w zamówieniach publicznych

  2016.02.08

  W ramach zamówień publicznych, oprócz ogólnego progu, od którego stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych, istnieje podział na zamówienia, które są prowadzone w tzw. progach krajowych, i zamówienia prowadzone w tzw. progach unijnych. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują: nowy kurs przeliczenia wartości zamówienia na walutę euro, a także nowe wartości progowe.

  ...»

 • Ile trzeba zapłacić w urzędzie skarbowym za kopie lub odpisy dokumentów

  2016.02.08

  Od 2016 r. we wszystkich urzędach skarbowych na terenie całego kraju obowiązują jednolite opłaty za sporządzenie kopii lub odpisu dokumentów. Wysokość tych opłat określił Minister Finansów w rozporządzeniu. Dzięki temu podatnicy poniosą jednakowe opłaty za tego samego rodzaju czynności, a nie opłaty ustalane dowolnie w poszczególnych urzędach.

  ...»

 • Na jaki cel można podnająć nieruchomość pozostającą w trwałym zarządzie

  2016.02.03

  Jednostka organizacyjna gminy mająca prawo trwałego zarządu na cele oświatowe wystąpiła do burmistrza o zgodę na zawarcie umowy najmu części nieruchomości na okres powyżej trzech lat z przeznaczeniem na działalność handlową. Czy burmistrz może w takim przypadku wydać zgodę na zawarcie umowy?

  ...»

Tematy tygodnia

Minimalne wynagrodzenie i świadczenia od niego zależne w 2023 r.

2022-11-28

W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie dwukrotnie. W I półroczu 2023 r. do 3490 zł (z 3010 zł w 2022 r.) oraz w II półroczu 2023 r. do kwoty 3600 zł. Oznacza to, że inne świadczenia pracownicze, których wysokość zależy od płacy minimalnej, także zostaną podwyższone. Chodzi tu m.in. o dodatek za pracę w nocy, kwoty wolne od potrąceń czy wynagrodzenie za przestój. W efekcie wzrosną koszty zatrudnienia i składek ZUS, w tym m.in. dla przedsiębiorców opłacających je od preferencyjnej podstawy wymiaru. Natomiast stawka godzinowa dla zleceniobiorców od stycznia do czerwca 2023 r. wyniesie 22,80 zł za godzinę pracy (wzrost o 3,10 zł), natomiast od 1 lipca 2023 r. - 23,50 zł (wzrost o 3,80 zł). W 2022 r. stawka godzinowa wynosiła 19,70 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»