Poniedziałek, 17.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Samorząd i administracja

Samorząd i administracja w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Rząd przyjął projekt wprowadzający program "Rodzina 500 plus"

  2016.02.02

  Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza świadczenie 500 zł na dziecko - poinformowała w poniedziałek 1 lutego br. premier Beata Szydło, która następnie osobiście przekazała go marszałkowi Sejmu. Dotrzymałam słowa, program "Rodzina 500 plus" stał się faktem - mówiła.

  ...»

 • Jak wypełnić PIT-R po wypłacie radnemu diet na przełomie roku

  2016.02.01

  W styczniu 2016 r. urząd miasta wypłaci radnemu diety za grudzień 2015 r. i za styczeń 2016 r. Diety zostaną wykazane w PIT-R za 2016 r. Czy takie postępowanie będzie prawidłowe?

  ...»

 • Wygaśnięcie mandatu wójta

  2016.02.01

  Kadencja wójta, burmistrza i prezydenta miasta trwa cztery lata i jest powiązana z kadencją rady gminy lub miasta. Jednak ustawodawca przewiduje również możliwość odwołania organu wykonawczego w trakcie trwania kadencji.

  ...»

 • Podział subwencji oświatowej na 2016 rok

  2016.01.29

  W zasadach podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok wyodrębniono nowe wagi, a część z istniejących podwyższono. Wprowadzono też nowe pojęcia i zmieniono sposób uwzględniania w podziale środków niektórych rodzajów uczniów. Największe kontrowersje wywołały jednak zmiany dotyczące tzw. edukacji domowej.

  ...»

 • Podmioty odpowiedzialne za udostępnienie informacji

  2016.01.29

  Obowiązki wynikające z zasady dostępu do informacji publicznej obciążają nie tylko organy administracyjne, lecz także inne podmioty realizujące w gminach zadania publiczne. Podmioty te są bezpośrednio odpowiedzialne za udostępnianie informacji obywatelom.

  ...»

 • Już działa nieodpłatna pomoc prawna

  2016.01.29

  Po wielu latach prób i prac uchwalono ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawniczej. Dzięki niej od 1 stycznia br. na terenie całego kraju powstały punkty pomocy prawnej, za których organizację odpowiedzialne są powiaty i miasta na prawach powiatu. Forma świadczenia tej pomocy zależy od ich władz.

  ...»

 • Harmonogram konkursów na 2016 rok

  2016.01.29

  Ministerstwo Rozwoju ogłosiło harmonogram naboru wniosków o środki z programów operacyjnych na lata 2014–2020. Łącznie zaplanowano 128 konkursów z programów krajowych i 832 z programów regionalnych.

  ...»

 • Raport środowiskowy w postępowaniu administracyjnym

  2016.01.29

  Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest bardzo ważnym, ale niejedynym dowodem w postępowaniu administracyjnym mającym na celu wydanie oceny środowiskowej. Dlatego nie można go traktować jako pretekst zwalniający od przeprowadzania innych dowodów w sprawie.

  ...»

 • Kowalczyk: przyjęliśmy projekt ustawy wprowadzającej program 500 plus

  2016.01.28

  Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy wprowadzającej program 500 plus - poinformował dziś przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.

  ...»

 • Niewłaściwa skala mapy przesądza o nieważności planu

  2016.01.28

  Jeżeli mapę stanowiącą załącznik do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzono w nieprawidłowej skali, to powoduje to jego nieważność w całości. Stanowisko to potwierdził ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny.

  ...»

Tematy tygodnia

Od 13 lutego 2023 r. przemieszczenia wewnątrz UE wyrobów akcyzowych na podstawie dokumentu e-SAD

2022-01-17

Od 13 lutego 2023 r. uproszczony dokument towarzyszący (UDT) zostanie zastąpiony przez elektroniczny uproszczony dokument administracyjny (e-SAD). Natomiast od 2022 r. obowiązuje tylko nowa wersja UDT. Zmiany w zakresie elektronizacji procedur stosowanych do wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji wprowadziła nowelizacja z 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

...»

Wszystkie tematy ...»