Środa, 30.11.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Samorząd i administracja

Samorząd i administracja w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Nowe zasady sporządzania planu audytu wewnętrznego

  2016.01.28

  Plan audytu wewnętrznego na 2016 rok powinien być przygotowany na podstawie nowego rozporządzenia w sprawie audytu wewnętrznego. Te jednostki, które opracowały plan na podstawie nieobowiązujących już przepisów, muszą jak najszybciej dostosować go do nowych zasad.

  ...»

 • Wsparcie samorządów w działaniach na rzecz biznesu

  2016.01.28

  Od 1 do 29 lutego 2016 r. potrwa nabór wniosków o środki na wsparcie projektów poprawiających efektywność zarządzania samorządowymi usługami ważnymi dla prowadzenia działalności gospodarczej. W konkursie mogą brać udział m.in. gminy i powiaty.

  ...»

 • Czy organizacja pozarządowa może oceniać decyzję środowiskową

  2016.01.28

  Inwestor otrzymał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Organizacja ekologiczna twierdzi jednak, że decyzja ta jest błędna i jej wykonanie stanowić będzie szkodę w środowisku. Czy takie twierdzenie może być uzasadnione?

  ...»

 • Rząd przygotuje projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych

  2016.01.25

  Do 18 kwietnia Polska musi wdrożyć unijne dyrektywy o zamówieniach publicznych; czasu jest mało, więc rząd - choć rozważał nową ustawę - zdecydował się przygotować nowelizację Prawa zamówień publicznych - poinformował PAP poseł PiS Maks Kraczkowski.

  ...»

 • Zmiana terminu centralizacji rozliczeń VAT w samorządach

  2016.01.21

  Minister Finansów przesunął termin obowiązkowej centralizacji rozliczeń VAT w samorządach na 1 stycznia 2017 r. Pierwotnie samorządy miały czas do końca czerwca 2016 r. na dokonanie tych zmian (zgodnie z komunikatem MF z 29 września 2015 r.).

  ...»

 • MRPiPS: nie przewidziano obniżki świadczenia z programu "Rodzina 500 plus"

  2016.01.18

  Na żadnym etapie konsultacji programu "Rodzina 500 plus" nie była przewidziana zmiana wysokości świadczenia – poinformowało w poniedziałek MRPiPS w reakcji na doniesienia medialne. Ministerstwo Finansów przypomina, że w 2016 r. zabezpieczono na realizację programu17 mld zł.

  ...»

 • Jakich dokumentów może wymagać GOPS od osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny

  2016.01.15

  Kiedy gminny ośrodek pomocy społecznej ma prawo żądać zaświadczeń od osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny, a kiedy oświadczeń w celu stwierdzenia wysokości dochodu rodziny, który nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Które przepisy stosować do wniosku osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych: czy § 2 ust. 2 pkt 5c rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, a może § 2 ust. 2 pkt 14? Jakie dokumenty powinna złożyć osoba ubiegająca się o poszczególne świadczenia z pomocy społecznej?

  ...»

 • Legalność pobierania opłaty targowej po 1 stycznia 2016 r.

  2016.01.14

  OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI: Na targowisku miejskim w dniach 2–31 stycznia 2016 r. osoby wykonujące funkcje inkasentów w ramach wykonywanych czynności służbowych i na podstawie posiadanych upoważnień mają pobierać dzienną opłatę targową w wysokości 20 zł. Wskazywaną przez inkasentów podstawą pobierania opłaty targowej jest uchwała rady gminy w sprawie opłaty targowej z 26 lutego 2014 r. wydana na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: ustawa o podatkach i opłatach lokalnych) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: ustawa o samorządzie gminnym).

  ...»

 • Administracja podatkowa – zmiana terminu wejścia w życie

  2016.01.14

  Ustawodawca przesunął termin wejścia w życie ustawy o administracji podatkowej. Miała wejść 1 stycznia 2016 r., ale w swoim zasadniczym kształcie wejdzie w życie 1 lipca 2016 r.

  ...»

 • Grzywny należy wpłacać na nowe rachunki bankowe

  2016.01.13

  Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe numery rachunków bankowych do wpłat wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego. Jeden z nich jest przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych. Drugi jest przeznaczony do przekazywania wpłat przez organ, który wystawił mandat gotówkowy.

  ...»

Tematy tygodnia

Minimalne wynagrodzenie i świadczenia od niego zależne w 2023 r.

2022-11-28

W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie dwukrotnie. W I półroczu 2023 r. do 3490 zł (z 3010 zł w 2022 r.) oraz w II półroczu 2023 r. do kwoty 3600 zł. Oznacza to, że inne świadczenia pracownicze, których wysokość zależy od płacy minimalnej, także zostaną podwyższone. Chodzi tu m.in. o dodatek za pracę w nocy, kwoty wolne od potrąceń czy wynagrodzenie za przestój. W efekcie wzrosną koszty zatrudnienia i składek ZUS, w tym m.in. dla przedsiębiorców opłacających je od preferencyjnej podstawy wymiaru. Natomiast stawka godzinowa dla zleceniobiorców od stycznia do czerwca 2023 r. wyniesie 22,80 zł za godzinę pracy (wzrost o 3,10 zł), natomiast od 1 lipca 2023 r. - 23,50 zł (wzrost o 3,80 zł). W 2022 r. stawka godzinowa wynosiła 19,70 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»