Poniedziałek, 17.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Samorząd i administracja

Samorząd i administracja w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Nowe zasady sporządzania planu audytu wewnętrznego

  2016.01.28

  Plan audytu wewnętrznego na 2016 rok powinien być przygotowany na podstawie nowego rozporządzenia w sprawie audytu wewnętrznego. Te jednostki, które opracowały plan na podstawie nieobowiązujących już przepisów, muszą jak najszybciej dostosować go do nowych zasad.

  ...»

 • Wsparcie samorządów w działaniach na rzecz biznesu

  2016.01.28

  Od 1 do 29 lutego 2016 r. potrwa nabór wniosków o środki na wsparcie projektów poprawiających efektywność zarządzania samorządowymi usługami ważnymi dla prowadzenia działalności gospodarczej. W konkursie mogą brać udział m.in. gminy i powiaty.

  ...»

 • Czy organizacja pozarządowa może oceniać decyzję środowiskową

  2016.01.28

  Inwestor otrzymał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Organizacja ekologiczna twierdzi jednak, że decyzja ta jest błędna i jej wykonanie stanowić będzie szkodę w środowisku. Czy takie twierdzenie może być uzasadnione?

  ...»

 • Rząd przygotuje projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych

  2016.01.25

  Do 18 kwietnia Polska musi wdrożyć unijne dyrektywy o zamówieniach publicznych; czasu jest mało, więc rząd - choć rozważał nową ustawę - zdecydował się przygotować nowelizację Prawa zamówień publicznych - poinformował PAP poseł PiS Maks Kraczkowski.

  ...»

 • Zmiana terminu centralizacji rozliczeń VAT w samorządach

  2016.01.21

  Minister Finansów przesunął termin obowiązkowej centralizacji rozliczeń VAT w samorządach na 1 stycznia 2017 r. Pierwotnie samorządy miały czas do końca czerwca 2016 r. na dokonanie tych zmian (zgodnie z komunikatem MF z 29 września 2015 r.).

  ...»

 • MRPiPS: nie przewidziano obniżki świadczenia z programu "Rodzina 500 plus"

  2016.01.18

  Na żadnym etapie konsultacji programu "Rodzina 500 plus" nie była przewidziana zmiana wysokości świadczenia – poinformowało w poniedziałek MRPiPS w reakcji na doniesienia medialne. Ministerstwo Finansów przypomina, że w 2016 r. zabezpieczono na realizację programu17 mld zł.

  ...»

 • Jakich dokumentów może wymagać GOPS od osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny

  2016.01.15

  Kiedy gminny ośrodek pomocy społecznej ma prawo żądać zaświadczeń od osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny, a kiedy oświadczeń w celu stwierdzenia wysokości dochodu rodziny, który nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Które przepisy stosować do wniosku osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych: czy § 2 ust. 2 pkt 5c rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, a może § 2 ust. 2 pkt 14? Jakie dokumenty powinna złożyć osoba ubiegająca się o poszczególne świadczenia z pomocy społecznej?

  ...»

 • Legalność pobierania opłaty targowej po 1 stycznia 2016 r.

  2016.01.14

  OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI: Na targowisku miejskim w dniach 2–31 stycznia 2016 r. osoby wykonujące funkcje inkasentów w ramach wykonywanych czynności służbowych i na podstawie posiadanych upoważnień mają pobierać dzienną opłatę targową w wysokości 20 zł. Wskazywaną przez inkasentów podstawą pobierania opłaty targowej jest uchwała rady gminy w sprawie opłaty targowej z 26 lutego 2014 r. wydana na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: ustawa o podatkach i opłatach lokalnych) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: ustawa o samorządzie gminnym).

  ...»

 • Administracja podatkowa – zmiana terminu wejścia w życie

  2016.01.14

  Ustawodawca przesunął termin wejścia w życie ustawy o administracji podatkowej. Miała wejść 1 stycznia 2016 r., ale w swoim zasadniczym kształcie wejdzie w życie 1 lipca 2016 r.

  ...»

 • Grzywny należy wpłacać na nowe rachunki bankowe

  2016.01.13

  Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe numery rachunków bankowych do wpłat wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego. Jeden z nich jest przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych. Drugi jest przeznaczony do przekazywania wpłat przez organ, który wystawił mandat gotówkowy.

  ...»

Tematy tygodnia

Od 13 lutego 2023 r. przemieszczenia wewnątrz UE wyrobów akcyzowych na podstawie dokumentu e-SAD

2022-01-17

Od 13 lutego 2023 r. uproszczony dokument towarzyszący (UDT) zostanie zastąpiony przez elektroniczny uproszczony dokument administracyjny (e-SAD). Natomiast od 2022 r. obowiązuje tylko nowa wersja UDT. Zmiany w zakresie elektronizacji procedur stosowanych do wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji wprowadziła nowelizacja z 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

...»

Wszystkie tematy ...»