Środa, 30.11.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Samorząd i administracja

Samorząd i administracja w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • MZ przygotowało założenia zmian w ustawie o działalności leczniczej

  2016.01.13

  Zysk szpitali z większościowym udziałem Skarbu Państwa lub samorządu będzie przeznaczany na działalność leczniczą - to jedno z założeń do projektu noweli ustawy o działalności leczniczej. Resort zdrowia chce też, by szpitale współpracowały z policją przy poszukiwaniu zaginionych.

  ...»

 • Rafalska: program 500+ na drugie i kolejne dziecko bez kryterium dochodowego

  2016.01.11

  Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zapewniła w sobotę, że program 500+ obejmie każde drugie i kolejne dziecko bez zastosowania jakiegokolwiek kryterium dochodowego. Z programu będą mogły skorzystać także rodziny mieszkające za granicą, o ile nie pobierają tam świadczeń społecznych.

  ...»

 • Wyższe stanowiska w SC będą obsadzane bez konkursów

  2016.01.07

  Wyższe stanowiska w służbie cywilnej będą obsadzane w drodze powołania, a nie jak dotychczas konkursu - zakłada nowelizacja ustawy o służbie cywilnej, podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.


  ...»

 • Sześciolatki nie muszą iść do szkół - prezydent podpisał ustawę

  2016.01.07

  Zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków i przedszkolnego dla 5-latków przewiduje znowelizowana ustawa o systemie oświaty, którą w czwartek podpisał prezydent Andrzej Duda.

  ...»

 • Zasady zamiany nieruchomości Skarbu Państwa i JST

  2016.01.05

  W przypadku zamiany nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, sformalizowane i zawężone kryteria ustawowe, umożliwiające jej dokonanie, wydają się odpowiadać rzeczywistym potrzebom w tym zakresie. Praktyka pokazuje też, że ten sposób zmiany właściciela nieruchomości jest z powodzeniem wykorzystywany w obrocie nieruchomościami publicznymi.

  ...»

 • Jakie elementy ująć w SIWZ przy zamówieniu na wykonanie remontu i przebudowy budynku

  2015.12.30

  Nasze nadleśnictwo planuje wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i termomodernizacji budynku mieszkalnego leśniczówki wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla nadleśnictwa robót budowlanych polegających na: przebudowie, remoncie i termomodernizacji budynku mieszkalnego leśniczówki; utwardzeniu terenu w strefie wjazdu i przy istniejącym budynku mieszkalnym; budowie przydomowej oczyszczalni ścieków; remoncie elementów budynku gospodarczego. Na jakie elementy przy opracowywaniu SIWZ należy zwrócić szczególną uwagę?

  ...»

 • Nowelizacja ustawy o TK opublikowana w Dzienniku Ustaw

  2015.12.28

  W Dzienniku Ustaw w poniedziałek po południu opublikowano nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa PiS. Oznacza to, że weszła ona w życie. Wcześniej - w poniedziałek przed południem - podpisał ją prezydent Andrzej Duda.

  ...»

 • Terminowość wydawania decyzji dla inwestycji celu publicznego

  2015.12.28

  Od ponad pięciu lat wojewodowie sprawują kontrolę nad terminowością prowadzonych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Mogą oni naliczyć karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień przekraczający termin 65 dni, licząc od dnia złożenia wniosku. Przepisy prawne nie regulują szczegółów tych czynności, należy więc kierować się wytworzoną w tym zakresie praktyką oraz orzecznictwem sądów administracyjnych.

  ...»

 • Rola organu wykonawczego w gminie

  2015.12.28

  Organem wykonawczym gminy jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Jest on wybierany w wyborach powszechnych, co odróżnia gminny organ wykonawczy od zarządu powiatu i starosty czy zarządu województwa i marszałka. Niewątpliwie też rola wójta jest zdecydowanie istotniejsza w porównaniu do innych samorządowych organów wykonawczych.

  ...»

 • Prezydent podpisał nowelę ws. obrotu ziemią rolną

  2015.12.28

  Przesunięcie z 1 stycznia na 1 maja 2016 r. terminu wejścia w życie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która m.in. reguluje obrót ziemią rolną - zakłada podpisana we wtorek 22 grudnia br. przez prezydenta nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

  ...»

Tematy tygodnia

Minimalne wynagrodzenie i świadczenia od niego zależne w 2023 r.

2022-11-28

W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie dwukrotnie. W I półroczu 2023 r. do 3490 zł (z 3010 zł w 2022 r.) oraz w II półroczu 2023 r. do kwoty 3600 zł. Oznacza to, że inne świadczenia pracownicze, których wysokość zależy od płacy minimalnej, także zostaną podwyższone. Chodzi tu m.in. o dodatek za pracę w nocy, kwoty wolne od potrąceń czy wynagrodzenie za przestój. W efekcie wzrosną koszty zatrudnienia i składek ZUS, w tym m.in. dla przedsiębiorców opłacających je od preferencyjnej podstawy wymiaru. Natomiast stawka godzinowa dla zleceniobiorców od stycznia do czerwca 2023 r. wyniesie 22,80 zł za godzinę pracy (wzrost o 3,10 zł), natomiast od 1 lipca 2023 r. - 23,50 zł (wzrost o 3,80 zł). W 2022 r. stawka godzinowa wynosiła 19,70 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»