Środa, 30.11.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Samorząd i administracja

Samorząd i administracja w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Zmodernizowany system CEPiK dopiero za rok - prezydent podpisał ustawę

  2015.12.24

  Dopiero za rok - 1 stycznia 2017 r. - zostanie wdrożony w życie zmodernizowany system CEPiK, który gromadzi dane dotyczące kierowców i pojazdów. Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek 22 grudnia br. nowelizację Prawa o ruchu drogowym, wprowadzającą taką zmianę.

  ...»

 • Gminy będą musiały dłużej zapewnić lokalne zastępcze za mieszkania do rozbiórki

  2015.12.23

  Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która do końca 2017 r. wydłuża obowiązek gmin zapewnienia lokali zastępczych lokatorom, zmuszonym do opuszczenia dotychczasowego mieszkania na skutek przeznaczenia go do rozbiórki lub remontu. Gminy pokryją także koszty przeprowadzki.

  ...»

 • Prezydent podpisał odłożenie o pół roku zmian w administracji podatkowej

  2015.12.22

  Przepisy wprowadzające m.in. wyspecjalizowany urząd skarbowy, czy asystentów podatnika wejdą w życie pół roku po planowanym terminie - przewiduje podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowela ustawy o administracji podatkowej.

  ...»

 • Ważne zmiany dla leśników - z podpisem prezydenta

  2015.12.22

  Nadleśnictwa jeszcze przez rok nie muszą zwracać się do regionalnych dyrektorów ochrony środowiska o indywidualne zezwolenia na prowadzenie działań w gospodarce leśnej - stanowi podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowela ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku.

  ...»

 • Jak stosować klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

  2015.12.22

  Rada Ministrów 28 lipca 2015 r. przyjęła zalecenia w sprawie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Sformułowania zawarte w zaleceniach wywołują liczne wątpliwości co do zakresu stosowania takich klauzul.

  ...»

 • Jakie prawo daje zezwolenie na budowę przewodów cieplnych

  2015.12.22

  Inwestor zamierza dokonać budowy sieci cieplnej. Kilku właścicieli nieruchomości, przez które ma przebiegać inwestycja, nie wyraziło na to zgody. Inwestor wystąpił do starosty w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości poprzez zezwolenie na przeprowadzenie na nieruchomości przewodów. Czy taka decyzja będzie równoznaczna z prawem dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o jakim mowa w Prawie budowlanym?

  ...»

 • Jakie nieruchomości można zbyć bez przetargu

  2015.12.22

  Urząd zajmujący się badaniem, analizą danych i sporządzaniem prognoz meteorologicznych wystąpił do gminy o zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem pod budowę stacji pomiarowo-ostrzegawczej (maszt z urządzeniami pomiarowymi). Czy gmina może zbyć w tym wypadku nieruchomość w trybie bezprzetargowym pod budowę urządzeń infastruktury technicznej?

  ...»

 • Jak przekazać szkole nieruchomość

  2015.12.22

  Gmina jest właścicielem nieruchomości, które użytkują placówki oświatowe, będące jednostkami organizacyjnymi tej gminy. Czy właściwą formą przekazania szkołom tych nieruchomości będzie umowa użyczenia?

  ...»

 • Szkoła nie jest lokalem użytkowym

  2015.12.21

  Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że Gdańsk nie miał prawa przekazać nowo wybudowanej szkoły w najem. Zdaniem sądu, nie można potraktować szkoły i budynków szkolnych jak lokalu użytkowego.

  ...»

 • Procedura udostępniania informacji publicznej

  2015.12.21

  Choć postępowanie zmierzające do udostępnienia informacji publicznej jest z założenia odformalizowane, to faktycznie przebiega zgodnie z wynikającą z przepisów prawa i częściowo orzecznictwa sądów administracyjnych procedurą. A ta ostatnia nadal wywołuje wiele niejasności.

  ...»

Tematy tygodnia

Minimalne wynagrodzenie i świadczenia od niego zależne w 2023 r.

2022-11-28

W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie dwukrotnie. W I półroczu 2023 r. do 3490 zł (z 3010 zł w 2022 r.) oraz w II półroczu 2023 r. do kwoty 3600 zł. Oznacza to, że inne świadczenia pracownicze, których wysokość zależy od płacy minimalnej, także zostaną podwyższone. Chodzi tu m.in. o dodatek za pracę w nocy, kwoty wolne od potrąceń czy wynagrodzenie za przestój. W efekcie wzrosną koszty zatrudnienia i składek ZUS, w tym m.in. dla przedsiębiorców opłacających je od preferencyjnej podstawy wymiaru. Natomiast stawka godzinowa dla zleceniobiorców od stycznia do czerwca 2023 r. wyniesie 22,80 zł za godzinę pracy (wzrost o 3,10 zł), natomiast od 1 lipca 2023 r. - 23,50 zł (wzrost o 3,80 zł). W 2022 r. stawka godzinowa wynosiła 19,70 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»