Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Samorząd i administracja

Samorząd i administracja w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Zmiany podmiotowe po stronie wykonawcy

  2015.12.08

  Prawo zamówień publicznych wprowadza zasadę legalizmu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wskazuje ona na powinność zamawiającego, by nabywał produkty i usługi tylko od tego wykonawcy, którego oferta została wybrana w trybie i zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. W tym zakresie doznaje więc ograniczenia ogólna zasada swobody umów. Jednak w niektórych przypadkach także na gruncie zamówień publicznych dozwolona jest po stronie wykonawcy zmiana podmiotu na inny niż ten, który został wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

  ...»

 • Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej – zmiany od 5 października 2015 r.

  2015.12.08

  Ustawa o pomocy społecznej jest najważniejszym aktem prawnym w zakresie organizacji i funkcjonowania całego systemu opieki społecznej. Wprowadzone zmiany dotyczą zarówno spraw organizacyjnych, jak i faktycznych zasad przyznawania poszczególnych świadczeń.

  ...»

 • PiS chce przesunąć o pół roku wejście w życie ustawy o administracji podatkowej

  2015.12.08

  Nie od 1 stycznia, tylko od 1 lipca 2016 roku miałaby wejść w życie ustawa o administracji podatkowej - zakłada projekt noweli tej ustawy, złożony w Sejmie przez posłów PiS.

  ...»

 • MSWiA: będzie projekt włączający ITD do policji

  2015.12.07

  Inspekcja Transportu Drogowego zostanie zlikwidowana, a jej budżet i ponad 700 inspektorów włączonych zostanie w struktury policji - zapowiedział w rozmowie z PAP wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. Jak dodał, zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

  ...»

 • Projekt PiS znosi obowiązek szkolny dla 6-latków i przedszkolny dla 5-latków

  2015.12.04

  Zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków i wprowadzenie takiego obowiązku dla siedmiolatków oraz zniesienie obowiązku przedszkolnego dla pięciolatków i wprowadzenie takiego obowiązku dla sześciolatków - zakłada projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty autorstwa PiS.

  ...»

 • RPO apeluje ws. apelacji

  2015.12.04

  Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do ministra sprawiedliwości ws. zapisu procedury karnej, która nie pozwala wydłużyć prawnikom 14-dniowego terminu na wniesienie apelacji w zawiłych i obszernych procesach. Wg RPO narusza to prawo do obrony.

  ...»

 • W sobotę wchodzi w życie nowelizacja ustawy o TK

  2015.12.04

  W sobotę wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa PiS. Przewiduje m.in. wygaszenie kadencji prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego. Miała ona też umożliwić ponowny wybór 5 sędziów TK - Sejm wybrał ich 2 grudnia. 9 grudnia tę nowelę zbada TK.

  ...»

 • Na jakich zasadach podatnik może przeglądać swoje akta i robić z nich kopie?

  2015.11.30

  Podatnik przeglądał akta swojej sprawy prowadzonej przez urząd skarbowy. Zażądał kserokopii wszystkich znajdujących się w teczce dokumentów. Urząd odmówił mu. Odmówiono też prośbie podatnika o wypożyczenie akt w celu zrobienia kserokopii w pobliskim zakładzie poligraficznym. Czy urząd skarbowy może tak postępować?

  ...»

 • Drugi nabór do programu LEMUR

  2015.11.26

  Samorządy, które planują budowę nowych obiektów użyteczności publicznej, mogą ubiegać się o dotacje na poprawę ich standardów energooszczędności. Wsparcie pochodzi z programu LEMUR.

  ...»

 • Jak stosować klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

  2015.11.24

  Rada Ministrów 28 lipca 2015 r. przyjęła zalecenia w sprawie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Klauzule te są związane z możliwością wprowadzenia przez zamawiającego wymogu zatrudniania przez wykonawców (i podwykonawców) przy realizacji zamówienia osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, a także zatrudnienia osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych. Sformułowania zawarte w zaleceniach wywołują liczne wątpliwości co do zakresu stosowania takich klauzul.

  ...»

Tematy tygodnia

Jakie obowiązki mają płatnicy składek w związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego

2022-06-20

W związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający uczniów lub studentów muszą zweryfikować, czy nadal są zwolnieni z opłacania składek za swoich zleceniobiorców. Jeżeli natomiast zleceniobiorcy kończą kształcenie, konieczne jest ustalenie, z jaką datą powinni zostać zgłoszeni do ZUS. Obowiązek weryfikacji statusu ucznia lub studenta dotyczy także płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, pełnoletnie dzieci swoich zatrudnionych.

...»

Wszystkie tematy ...»