Poniedziałek, 17.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Samorząd i administracja

Samorząd i administracja w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Zmiany podmiotowe po stronie wykonawcy

  2015.12.08

  Prawo zamówień publicznych wprowadza zasadę legalizmu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wskazuje ona na powinność zamawiającego, by nabywał produkty i usługi tylko od tego wykonawcy, którego oferta została wybrana w trybie i zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. W tym zakresie doznaje więc ograniczenia ogólna zasada swobody umów. Jednak w niektórych przypadkach także na gruncie zamówień publicznych dozwolona jest po stronie wykonawcy zmiana podmiotu na inny niż ten, który został wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

  ...»

 • Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej – zmiany od 5 października 2015 r.

  2015.12.08

  Ustawa o pomocy społecznej jest najważniejszym aktem prawnym w zakresie organizacji i funkcjonowania całego systemu opieki społecznej. Wprowadzone zmiany dotyczą zarówno spraw organizacyjnych, jak i faktycznych zasad przyznawania poszczególnych świadczeń.

  ...»

 • PiS chce przesunąć o pół roku wejście w życie ustawy o administracji podatkowej

  2015.12.08

  Nie od 1 stycznia, tylko od 1 lipca 2016 roku miałaby wejść w życie ustawa o administracji podatkowej - zakłada projekt noweli tej ustawy, złożony w Sejmie przez posłów PiS.

  ...»

 • MSWiA: będzie projekt włączający ITD do policji

  2015.12.07

  Inspekcja Transportu Drogowego zostanie zlikwidowana, a jej budżet i ponad 700 inspektorów włączonych zostanie w struktury policji - zapowiedział w rozmowie z PAP wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. Jak dodał, zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

  ...»

 • Projekt PiS znosi obowiązek szkolny dla 6-latków i przedszkolny dla 5-latków

  2015.12.04

  Zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków i wprowadzenie takiego obowiązku dla siedmiolatków oraz zniesienie obowiązku przedszkolnego dla pięciolatków i wprowadzenie takiego obowiązku dla sześciolatków - zakłada projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty autorstwa PiS.

  ...»

 • RPO apeluje ws. apelacji

  2015.12.04

  Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do ministra sprawiedliwości ws. zapisu procedury karnej, która nie pozwala wydłużyć prawnikom 14-dniowego terminu na wniesienie apelacji w zawiłych i obszernych procesach. Wg RPO narusza to prawo do obrony.

  ...»

 • W sobotę wchodzi w życie nowelizacja ustawy o TK

  2015.12.04

  W sobotę wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa PiS. Przewiduje m.in. wygaszenie kadencji prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego. Miała ona też umożliwić ponowny wybór 5 sędziów TK - Sejm wybrał ich 2 grudnia. 9 grudnia tę nowelę zbada TK.

  ...»

 • Na jakich zasadach podatnik może przeglądać swoje akta i robić z nich kopie?

  2015.11.30

  Podatnik przeglądał akta swojej sprawy prowadzonej przez urząd skarbowy. Zażądał kserokopii wszystkich znajdujących się w teczce dokumentów. Urząd odmówił mu. Odmówiono też prośbie podatnika o wypożyczenie akt w celu zrobienia kserokopii w pobliskim zakładzie poligraficznym. Czy urząd skarbowy może tak postępować?

  ...»

 • Drugi nabór do programu LEMUR

  2015.11.26

  Samorządy, które planują budowę nowych obiektów użyteczności publicznej, mogą ubiegać się o dotacje na poprawę ich standardów energooszczędności. Wsparcie pochodzi z programu LEMUR.

  ...»

 • Jak stosować klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

  2015.11.24

  Rada Ministrów 28 lipca 2015 r. przyjęła zalecenia w sprawie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Klauzule te są związane z możliwością wprowadzenia przez zamawiającego wymogu zatrudniania przez wykonawców (i podwykonawców) przy realizacji zamówienia osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, a także zatrudnienia osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych. Sformułowania zawarte w zaleceniach wywołują liczne wątpliwości co do zakresu stosowania takich klauzul.

  ...»

Tematy tygodnia

Od 13 lutego 2023 r. przemieszczenia wewnątrz UE wyrobów akcyzowych na podstawie dokumentu e-SAD

2022-01-17

Od 13 lutego 2023 r. uproszczony dokument towarzyszący (UDT) zostanie zastąpiony przez elektroniczny uproszczony dokument administracyjny (e-SAD). Natomiast od 2022 r. obowiązuje tylko nowa wersja UDT. Zmiany w zakresie elektronizacji procedur stosowanych do wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji wprowadziła nowelizacja z 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

...»

Wszystkie tematy ...»