Piątek, 19.08.2022

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie dane medyczne pacjenta znajdą się na jego indywidualnym e-koncie

Autor: Maria Koziakiewicz, specjalistka w zakresie ochrony zdrowia
Aktualizacja: 2011-04-11 00:00

Przyjęta przez Sejm 25 marca 2011 r. ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia tworzy prawne podstawy do uruchomienia elektronicznych rejestrów medycznych. Umożliwi także wydawanie e-recept, e-zwolnień i e-skierowań.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zadaniowy system czasu pracy – zasady stosowania

2022-08-01

W zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie planuje pracownikowi dni i godzin pracy. Wyznacza jedynie zadania do wykonania w określonym czasie. Taki system umożliwia pracownikowi decydowanie o dniach i godzinach wykonywania pracy. Zadaniowego systemu czasu pracy nie można ustalić np. w formie polecenia przełożonego.

...»

Wszystkie tematy ...»