Piątek, 19.08.2022

Informator prawno-podatkowy

Od 1 stycznia 2012 r. komisje przy wojewodach orzekną o błędach lekarskich

Autor: Maria Koziakiewicz, specjalistka w zakresie ochrony zdrowia
Aktualizacja: 2011-04-11 00:00

Do 100 tys. zł odszkodowania będzie mógł otrzymać pacjent za poniesiony uszczerbek na zdrowiu. O błędach medycznych orzekać będą specjalne komisje przy wojewodach. Na rozpatrzenie sprawy komisja będzie miała 3 miesiące, a w praktyce poszkodowany otrzyma pieniądze po ok. 7 miesiącach. Odszkodowanie wypłaci zakład ubezpieczeń, z którym szpital zawrze umowę OC.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zadaniowy system czasu pracy – zasady stosowania

2022-08-01

W zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie planuje pracownikowi dni i godzin pracy. Wyznacza jedynie zadania do wykonania w określonym czasie. Taki system umożliwia pracownikowi decydowanie o dniach i godzinach wykonywania pracy. Zadaniowego systemu czasu pracy nie można ustalić np. w formie polecenia przełożonego.

...»

Wszystkie tematy ...»